Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo oljk

datum: 19.06.2020

Oljkov kapar

Obvestila o varstvu oljčnikov z dne 19. junija 2020

Oljkov kapar

V posameznih oljčnikih predvsem na območju Goriških Brd smo opazili povečano prisotnost oljkovega kaparja (Saissetia oleae).

Kapar neposredno škodo povzroča, ko iz sitastih cevi (floema) sesa rastlinske sokove in obenem v rastlino vnaša toksične encime. Navadno je pomembnejša posredna škoda, ki jo škodljivec povzroča z obilnim izločanjem medene rose, na katero se naselijo glive sajavosti ter črno obarvajo liste in veje.

Glede varstva so pomembni preventivni ukrepi, ki so osredotočeni na to, da ne ustvarimo razmer, ki ustrezajo škodljivcu. Oljčnih nasadov ne sadimo pregosto, z rezjo skrbimo za dobro osvetlitev in prezračenost krošnje, pomembno je uravnoteženo gnojenje (ne pretiravamo z dušičnimi gnojili, ki povzročajo bujno rast oljk in gostijo krošnjo). V kolikor ukrepamo s ffs skrbno pazimo na njihov izbor. Posebno nevarni so neselektivni insekticidi na katere je oljkov kapar zelo odporen, uničijo lahko številne naravne sovražnike in s tem omogočijo večjo razmnožitev škodljivca. Navadno so preventivni ukrepi učinkovitejši kot kurativni z uporabo ffs.

Trenutno je kapar v stadiju odrasle ličinke z odloženimi jajčeci pod ščitkom. Sedaj ukrepanje proti kaparju ni smiselno in ga ne priporočamo. Z zatiranjem ličink oljkovega kaparja bomo pričeli, ko se bo izleglo približno 80% jajčec (praviloma druga polovica julija ali v začetku avgusta). Zanj se odločimo, ko je presežen prag škodljivosti, ki poleti znaša v povprečju 5-10 ličink na list pri pregledu sto listov. Točen čas zatiranja škodljivca bomo določili na podlagi pregleda vzorcev v juliju in avgustu.. Takrat se bo lahko ukrepalo s sredstvom Insegar 25 WP v kombinaciji z oljnim pripravkom Ovitex.

Pripravil: Matjaž Jančar

DSC01892

DSC01893

oljkov_kapar_1