Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo hrušk in jablan

datum: 12.06.2020

Napotki za varstvo in tehnološke ukrepe pri sadnem drevju z dne 12. junij 2020

Hruške in jablane:

V večjem delu Primorske so hruške in jablane v fazi debeljenja plodov plodov (BBCH 74). Zgodnja sorta hrušk ˝Junijska lepotica˝ že zori.

Škrlup

V zadnjih osmih dneh je na Primorskem obilno deževalo. V Slovenski Istri je ponekod padlo preko 100 mm padavin (Dragonja), V Brkinih 35 mm padavin, v Vipavski dolini od 140 do 160 mm, na Tolminskem do 260 mm. V tem obdobju so bili 2 do 3 krat izpolnjeni pogoji za okužbe s škrlupom, povečini je šlo za močne okužbe. Zadnjič so bili izpolnjeni pogoji za okužbe s škrlupom to sredo oz. v četrtek. Obdobje primarnih okužb se zaključuje, ob zadnjih padavinah na objektnih stekelcih nismo več našli askospor. Kljub temu je potrebno nadaljevati z rednimi škropljenji proti škrlupu, saj obstaja nevarnost sekundarnih okužb na plodovih. V tem času svetujemo uporabo kontaktnih fungicidov na osnovi aktivne snovi kaptan oz. pripravkov: Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WG, Scab 480 SC ali Scab 80 WG. Uporabite lahko tudi druge kontaktne fungicide, ki so navedeni v spodnji tabeli. Razmike med škropljenji prilagodite vremenskim razmeram in  zdravstvenemu stanju nasadov. Škropljenje je potrebno ponoviti, če pade več kot 20 do 30 mm padavin.

Kontaktni fungicidi:

Sredstvo

Odmerek, konc.

Odmerek, konc.

HRUŠKA

JABLANA

Dithane M-45

2,0  kg/ha

2,0  kg/ha

Dithane DG Neotec

2,0 kg/ha

2,0 kg/ha

Manfil 75 WG

-

2,0 kg/ha

Manfil 80 WP

-

2,0 kg/ha

Mankoz 75 WG

2,0 kg/ha

2,0 kg/ha

Avtar 75 NT

2,0 kg/ha

2,0 kg/ha

Manfil plus 75 WG

2,0 kg /ha

2,0 kg /ha

Penncozeb 75 DG

-

2,5 kg/ha 

Pinozeb M-45

-

               2 kg/ha 

Polyram DF

2,0 kg/ha

2,0 kg/ha

Delan 700 WG

0,75 kg/ha

0,75 kg/ha

Delan Pro

2,5 L/ha

2,5 L/ha

 

 

Jablanova pepelovka (Podosphaera leucotricha)

V nasadih, kjer so prisotne okužbe z jablanovo pepelovko svetujemo uporabo pripravkov: Luna experience v odmerku 0,75 L/ha, Stroby WG v odmerku 0,2 kg/ha, Zato 50 WG v odmerku 0,15 kg/ha, Flint v odmerku 0,15 kg/ha, Tercel v odmerku 2,5 kg/ha ali pripravek Sercadis v odmerku 0,25 kg/ha ali Sercadis plus v odmerku 0,72 L/ha.  V ostalih nasadih, kjer prevladujejo na pepelovko občutljive sorte (Idared, Jonagold,..) priporočamo, da škropilni brozgi dodate sredstva na osnovi močljivega žvepla (Cosan, Kumulus DF, Microthiol specilal, Pepelin, Thiovit jet ali Vindex 80 WG) v odmerku 5 kg/ha. Pred škropljenjem je potrebno porezati plesnive poganjke in jih odstraniti iz nasada.

 

 

Jabolčni zavijač

Ulovi jabolčnega zavijača so bili v zadnjem tednu povečani na območju Brkinov (Beka, Zavrhek, Prelože). Ponovno škropljenje proti jabolčnem zavijaču svetujemo na območju Brkinov ter na ostalih lokacijah, kjer je od zadnjega škropljenja minilo več kot 14 dni in je hkrati presežen prag škodljivosti (10 metuljčkov/feromonsko vabo/teden). Priporočamo uporabo pripravkov kot so Coragen v odmerku 0,27 L/ha,  Insegar 25 WG v odmerku 0,6 kg/ha ali Harpun v odmerku 1 L/ha, ki delujejo na odložena jajčeca in izlegle ličinke.

 

Pri uporabi čebelam nevarnih sredstev, je potrebno odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja.

 

 

Hrušev ožig

Z namenom zgodnjega odkrivanja znakov morebitnih okužb s hruševim ožigom priporočamo, da redno pregledujete sadovnjake jablan in hrušk in sadne vrtove, ter da v primeru suma na ožig obvestite fitosanitarno inšpekcijo ali službo za varstvo rastlin na Kmetijsko-gozdarskem zavodu v Novi Gorici (tel. 3351200).

 

 

 

 

Pripravila:

 

Mojca Rot