Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

ZATIRANJE KROMPIRJEVE PLESNI V KROMPIRJU

datum: 09.06.2020

V Vipavski dolini prvi zgodnji krompir že izkopavajo, poznejši krompir pa je v fazi sklepanja vrst, bujne rasti in začetka cvetenja. V ostalih višjih predelih Primorske pa pozni krompir večinoma še ni sklenil vrst. Že v preteklem tednu smo našli prve okužbe s krompirjevo plesnijo, zato je bila potrebna zaščita poznih nasadov pred začetkom padavin. Deževno in vlažno in relativno toplo vreme sedaj nudi izredno ugodne pogoje za širitev krompirjeve plesni. V priloženem seznamu so navedeni registrirani fungicidi za varstvo krompirja pred krompirjevo plesnijo in črno listno pegavostjo krompirja. Pred uporabo fungicida obvezno preberite in upoštevajte NAVODILO O UPORABI !

V Slovenski Istri in Vipavski dolini prvi zgodnji krompir že izkopavajo, poznejši krompir pa je v fazi sklepanja vrst, bujne rasti in začetka cvetenja. Kasneje sajeni posevki poznih sort v višjih predelih Primorske še niso sklenili vrst, zato je pri njih nevarnost pojava krompirjeve plesni nekoliko manjša. Poleg velike nevarnosti širitve okužbe s krompirjevo plesnijo je obilica padavin in razmočena topla tla ugodni medij za razvoj bakterijskih bolezni krompirja. Opazili smo okužbe s črno nogo. Črna noga se pojavi pred cvetenjem, ko cima začne rumeneti, če jo izruvamo pa opazimo črno propadlo steblo (nogo) v spodnjem delu, ki je v zemlji. Take rastline je potrebno skupaj z gomolji odstraniti iz njive. Črna noga se širi z okuženim semenom in proti njej ni zaščitnega sredstva. Priporočam vsem, da redno spremljate posevke in jih po potrebi zaščitite. Pri izkopu zgodnjega krompirja pazite na karenco!     

 

FUNGICIDI V KROMPIRJU 2020.pdf

Pripravila: Anka Poženel, univ.dipl.inž.agr.