Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Prestrukturiranje vinogradov – rok se izteka

datum: 03.06.2020

Približuje se 15.6.2020, ko se izteče rok za oddajo vlog za podporo in izjav o uveljavljanju podpore za prestrukturiranje vinogradov. Oddaja vlog in izjav je možna samo v elektronski obliki z digitalnim potrdilom.

Vinogradniki, ki želijo, da jim vlogo ali izjavo oddajo kmetijski svetovalci, naj čimprej pokličejo na lokalno izpostavo Oddelka za kmetijsko svetovanje, saj morajo kmetijskega svetovalca par dni pred vnosom pooblastiti za vnos vloge ali izjave. Prav tako je treba pred oddajo vloge pridobiti dovoljenje za ponovno zasaditev, pred oddajo izjave pa zasaditev novih trt vpisati v Register kmetijskih gospodarstev. Oboje se ureja na upravnih enotah.