Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

VARSTVO HRUŠK IN JABLAN

datum: 29.05.2020

Napotki za varstvo in tehnološke ukrepe pri sadnem drevju z dne 29. maj 2020

Hruške in jablane:

V večjem delu Primorske so hruške in jablane v fazi debeljenja in sekundarnega odpadanja plodičev (BBCH 72 - 73).

Škrlup

V začetku tedna je na Primorskem padlo od 10 do 15 mm padavin, pri tem so bi na nekaterih lokacijah izpolnjeni pogoji za srednje do močne okužbe s škrlupom (Zavrhek, Sužid). Drugod kljub padavinam ni bilo pogojev za okužbe. Svetujemo, da še naprej redno spremljate vremenske razmere in napoved vremena ter opravljate redna škropljenja proti škrlupu s kontaktnimi fungicidi pred napovedanimi padavinami.

V primeru dolgotrajnih in obilnih padavin svetujemo, uporabo sistemičnih pripravkov kot so Score 250 EC, Difcor 250 EC, Mavita 250 EC ali Difenzone v odmerku 0,2 L/ha ter Duaxo koncentrat v odmerku 1,1 L na višinski meter krošnje/ha, pri čemer  najvišji dovoljeni odmerek pri enem tretiranju ne sme presegati 3,3L/ha. Naštetim pripravkom je potrebno dodati enega izmed kontaktnih fungicidov.

Kontaktni fungicidi:

Sredstvo

Odmerek, konc.

Odmerek, konc.

HRUŠKA

JABLANA

Dithane M-45

2,0  kg/ha

2,0  kg/ha

Dithane DG Neotec

2,0 kg/ha

2,0 kg/ha

Manfil 75 WG

-

2,0 kg/ha

Manfil 80 WP

-

2,0 kg/ha

Mankoz 75 WG

2,0 kg/ha

2,0 kg/ha

Avtar 75 NT

2,0 kg/ha

2,0 kg/ha

Manfil plus 75 WG

2,0 kg /ha

2,0 kg /ha

Penncozeb 75 DG

-

2,5 kg/ha 

Pinozeb M-45

-

               2 kg/ha 

Polyram DF

2,0 kg/ha

2,0 kg/ha

Delan 700 WG

0,75 kg/ha

0,75 kg/ha

Delan Pro

2,5 L/ha

2,5 L/ha

 

 

Jablanova pepelovka (Podosphaera leucotricha)

V nasadih, kjer so prisotne okužbe z jablanovo pepelovko svetujemo uporabo pripravkov: Luna experience v odmerku 0,75 L/ha, Stroby WG v odmerku 0,2 kg/ha, Zato 50 WG v odmerku 0,15 kg/ha, Flint v odmerku 0,15 kg/ha, Tercel v odmerku 2,5 kg/ha ali pripravek Sercadis v odmerku 0,25 kg/ha ali Sercadis plus v odmerku 0,72 L/ha.  V ostalih nasadih, kjer prevladujejo na pepelovko občutljive sorte (Idared, Jonagold,..) priporočamo, da škropilni brozgi dodate sredstva na osnovi močljivega žvepla (Cosan, Kumulus DF, Microthiol specilal, Pepelin, Thiovit jet ali Vindex 80 WG) v odmerku 5 kg/ha. Pred škropljenjem je potrebno porezati plesnive poganjke in jih odstraniti iz nasada.

 

 

Jabolčni zavijač

Ulovi jabolčnega zavijača so bili v zadnjem tednu v večjem delu Primorske pod pragom škodljivosti, izjema je lokacija Dombrava, kjer je bil prag 10 metuljčkov na vabo presežen. Ponovno škropljenje proti jabolčnemu zavijaču svetujemo samo na tistih lokacijah, kjer je od zadnjega škropljenja minilo več kot 14 dni in je hkrati presežen prag škodljivosti (10 metuljčkov/feromonsko vabo/teden). Uporabite lahko enega izmed naštetih pripravkov: Delegate 250 EG v odmerku 0,3 kg/ha, Laser plus v odmerku 0,3 L/ha, Imidan 50 WG v odmerku 1,0 kg/ha ali pripravek Steward v odmerku 225 g/ha. V nasadih, kjer se pojavljajo tudi listne uši lahko uporabite tudi pripravka Mospilan 20 SG v odmerku 0,4 kg/ha ali Calypso SC 480 v odmerku 0,3 L/ha.

 

Pri uporabi čebelam nevarnih sredstev, je potrebno odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja.

 

Marmorirana smrdljivka

V nasadih hrušk in jablan se že pojavlja marmorirana smrdljivka. Odrasle stenice se dopolnilno hranijo na poganjkih in plodičih, nadaljuje se obdobje parjenja. Opazili smo tudi že prva odložena jajčna legla. Populacije škodljivca so zaenkrat še majhne, zato ukrepanje proti škodljivcu zdaj še ni potrebno.

marmorirana

Škrlup list

Pripravila:

 

Mojca Rot