Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

VARSTVO KROMPIRJA PRED PLEVELI

datum: 09.04.2020

Varstvo pred pleveli v krompirju temelji na mehanskem zatiranju (plitva obdelava tal, osipanje), ki tudi sicer ugodno vpliva na rast krompirja kot okopavino. Po potrebi pa uporabimo tudi herbicide. V prilogi so vsi sedaj registrirani herbicidi za uporabo pred in po vzniku krompirja.

V nižinah Primorske ste že posadili krompir in bo kmalu že vzkalil (če še ni), v višjih legah pa se šele pripravljate na saditev krompirja. Varstvo pred pleveli v krompirju temelji na mehanskem zatiranju (plitva obdelava tal, osipanje), ki tudi sicer ugodno vpliva na rast krompirja kot okopavino. Mehansko zatiranje plevelov je tudi edino, ki ga lahko uporabijo ekološke kmetije. Pri integrirani pridelavi po potrebi uporabimo herbicide. V prilogi so vsi sedaj registrirani herbicidi za uporabo pred in po vzniku krompirja. Priporočamo, da se pri izbiri herbicida držite navodil o uporabi in ste posebej pozorni na fazo rasti krompirja, da ne bi prihajalo do nepotrebnih fitotoksičnih poškodb in zastojev rast pri krompirju.

 

krompir -herbicidi 2020.pdf