Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Označevanje in registracija živali

datum: 03.04.2020

Govedo in drobnico, ki nista še označena, je potrebno označiti pred premikom

Včeraj, 2.4.2020 je bila v uradnem listu objavljena Odredba o začasnih ukrepih v zvezi z izvajanjem ukrepov glede najmanjšega obsega zdravstvenega varstva živali ter označevanja in registracije živali.

 

Glavni poudarki:

  1. Ne glede na predpise, ki urejajo identifikacijo in registracijo goveda, se:
  • govedo, ki še ni označeno, ter govedo iz uvoza označi in registrira pred premikom;
  • govedo iz druge države članice Evropske unije registrira pred premikom;
  • premik že označenih in registriranih goved priglasi v roku 14 dni po premiku.
    Ne glede na predpise, ki urejajo identifikacijo in registracijo drobnice, se drobnica označi pred premikom, premik pa priglasi v roku 14 dni po premiku. Po prenehanju veljavnosti ukrepov iz te odredbe je treba govedo in drobnico, ki ni označena, pa je rok za označitev v skladu s predpisi, ki urejajo identifikacijo in registracijo goveda oziroma drobnice, že potekel, označiti v roku 30 dni oziroma pred premikom.

 

Ukrepi iz odredbe veljajo do prenehanja razlogov zanje.

 

Več v Odredba označevanje živali - epidemija 2020.pdf.