Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo marelic, breskev in nektarin

datum: 05.02.2020

Listna luknjičavost koščičarjev (Stigmina carpophila), breskova kodravost (Taphrina deformans)

Na sončnih legah so brsti zgodnjih sort marelic že močno napeti. Pridelovalcem svetujemo, da sorte, ki so v fenološki fazi B-C po Baggioliniju ali 51-53 po BBCH lestvici škropite proti listni luknjičavosti koščičarjev in drugim boleznim, ki prezimijo na lesu. Za škropljenje nasadov uporabite registrirane pripravke na osnovi bakra

Sredstvo

Odmerek ali koncentracija

Badge WG

3,5 kg/ha

Champion 50 WG

2-3 kg/ha

Cuprablau Z 35 WG

1,6-2 kg/ha

Cuprablau Z 35 WP

2 kg/ha

Škropimo, ko ni vetra in je zračna vlaga nad 60 %. Škropljenje opravite takrat, ko nočne temperature niso pod lediščem. Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

 

Na južnih legah so brsti zgodnjih sort breskev in nektarin močno napeti. Pridelovalcem priporočamo, da omenjene nasade škropite proti breskovi kodravosti in listni luknjičavosti koščičarjev. Za škropljenje uporabite bakrove pripravke. Slednji delujejo tudi na nekatere druge bolezni breskev ter omejujejo razvoj bakterijskih okužb.

Sredstvo

Odmerek ali koncentracija

Badge WG

3,5 kg/ha

Cuprablau Z 35 WG

1,6-2 kg/ha

Cuprablau Z 35 WP

3 kg/ha

Cuprablau Z Ultra WP

1,8 kg/ha

Nordox 75 WG

2 kg/ha

Škropimo v toplem vremenu, ko ni vetra in je zračna vlaga nad 60 %. Pri škropljenju bodite pozorni, da zajamete tudi vrhove krošenj. Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!