Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Prenos plačilnih pravic za leto 2020

datum: 22.01.2020

Rok za oddajo vlog za prenos plačilnih pravic, za katere prevzemnik uveljavlja osnovno plačilo za leto 2020 je 28. februar 2020. Plačilne pravice, prenesene po tem datumu, se bodo lahko uveljavljale šele za leto 2021.

Nosilec KMG, ki poseduje in želi prenesti plačilne pravice, fizično ali elektronsko izpolni Vlogo za prenos plačilnih pravic. Če se odloči za elektronski vnos, je ta možen preko spletne aplikacije pri kmetijskem svetovalcu. Izpolnjena vloga mora biti v fizični obliki poslana na Agencijo s podpisom prenosnika in prevzemnika.

Pozivamo nosilce KMG, ki imate zaradi zmanjšanja kmetijskih površin na razpolago presežek plačilnih pravic, da le – te ponudite na trgu ter hkrati nosilce KMG, ki potrebujete dodatne plačilne pravice, da le – te intenzivno poiščete znotraj svojega okolja ali na trgu. (Vir: ARSKTRP)