Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Vabilo: Predstavitve 2. javnega razpisa za podukrep 6.3 Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij v okviru PRP 2014 – 2020

datum: 13.12.2019

Podpora je namenjena razvoju majhnih kmetij, ki redijo travojede živali (govedo, drobnica, kopitarji in divjad iz obore) in katerih kmetijska zemljišča ležijo pretežno na območjih z omejenimi dejavniki za kmetijsko rabo. Na predstavitvi bodo predstavljeni pogoji za pridobitev sredstev tega ukrepa, točkovanje, priprava vloge in obveznosti.

V A B I L O

Spoštovani,

vabimo vas, da se udeležite predstavitve 2. javnega razpisa za podukrep 6.3 Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij v okviru PRP 2014 – 2020.

Podpora je namenjena razvoju majhnih kmetij, ki redijo travojede živali (govedo, drobnica, kopitarji in divjad iz obore) in katerih kmetijska zemljišča ležijo pretežno na območjih z omejenimi dejavniki za kmetijsko rabo. Na predstavitvi bodo predstavljeni pogoji za pridobitev sredstev tega ukrepa, točkovanje, priprava vloge in obveznosti.

 

V spodnji tabeli so navedene lokacije in datumi predstavitev:

 

LOKACIJA

DATUM

URA

IZVAJALEC

POSTOJNA

Šolski center Postojna

Cesta v Staro vas 2

12 .12. 2019

16.00

Darja Zadnik, univ. dipl. inž. zoot.

ILIRSKA BISTRICA

OŠ Antona Žnideršiča, glasbena učilnica

17. 12. 2019

16.00

Darja Zadnik, univ. dipl. inž. zoot.

TOLMIN

Sejna soba KZ Tolmin

Rutarjeva 35

18. 12. 2019

13.00

Darja Zadnik, univ. dipl. inž. zoot.

TOLMIN

Sejna soba KZ Tolmin

Rutarjeva 35

18. 12. 2019

15.00

Darja Zadnik, univ. dipl. inž. zoot.

KOBARID

Dom Andreja Manfreda

Gregorčičeva 20

19. 12. 2019

10.00

Nataša Leban, univ. dipl. inž. agr.

IDRIJA

OŠ Idrija,

Lapajnetova ulica 50

23. 12. 2019

15.30

Darja Zadnik, univ. dipl. inž. zoot.

Vljudno vabljeni.

Pripravila:                                                                                                     Jožko Vončina, univ. dipl. inž. zoot.

Darja Zadnik univ. dipl. inž. zoot.,                                                              vodja oddelka za kmetijsko svetovanje

svetovalka specialistka za razvoj podeželja