Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo oljk

datum: 29.08.2019

Pavje oko in oljkova siva pegavost

V oljčnikih, kjer je bila spomladi opažena močnejša okuženost s pavjim očesom in oljkovo sivo pegavostjo priporočamo preventivno škropljenje s fungicidom na osnovi bakra.

Uporabimo lahko pripravek Cuprablau Z 35 WP v odmerku 2 kg/ha (0,3% pripravka pri porabi 660 l vode/ha) ali Cuprablau Z 50 WP v odmerku 1,4 kg/ha, Cuprablau Z ultra WP v odmerku 1,8 kg/ha ali Nordox 75 WG v odmerku 1,25 kg/ha. Karenca za vse bakrene pripravke znaša14 dni.

Bakrovi pripravki imajo poleg fungicidnega tudi odvračalni učinek na oljčno muho. Učinek je zadovoljiv le pri nizki populaciji oljčne muhe.

Od organskih fungicidov lahko proti pavjemu očesu uporabimo Score 250 EC ali Mavita 250 EC v odmerku 0,5 l/ha.

Karence dovoljenih sredstev

Fitofarmacevtsko sredstvo

Karenca dni

Cuprablau Z…

14

Nordox 75 WG

14

Score 250 EC

30

Mavita 250 EC

30

Bodite pozorni na karenco pripravkov! Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!