Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Avgustovska dela v vinogradu

datum: 30.07.2019

AVGUSTOVSKA DELA V VINOGRADU
Zaključuje se faza razvoja jagod in zadnji dež bo pozitivno vplival na rast celic v grozdnih jagodah. Trta prehaja ( zgodnje sorte so že v tej fazi ) v fenofazo dozorevanja grozdja, kjer se jagode začenjajo mehčati in spreminjati barvo. Sladkor se bo sedaj začel v grozdnem soku povečevati , količina skupnih kislin pa zmanjševati. Kot zavod bomo v prvi polovici avgusta že začeli spremljati parametre dozorevanja od sladkorja ( Brix ) skupnih kislin, jabolčne in vinske kisline , YAN, mase jagod, nalaganje sladkorja in zdravstvenega stanja.

NASVET :

  • skrbimo  za listno maso, ki  prideluje asimilate - hrano za grozd in obenem skrbimo za dobro osončenost listov. Nad zadnjim grozdom naj bo cca 10 – 14 listov ( pri nižjih gojitvenih oblikah tudi manj ) .  Z odstranjevanjem listov v fazi grozdja začenjamo  na vzhodni strani in pri občutljivih sortah – posebej refošk, barbera   počakamo do konca meseca oziroma se prilagajamo vremenskim napovedim. S tem ukrepom vplivamo na boljše kopičenje sladkorja, na obarvanost rdečih sort ter predvsem na zdravstveno stanje glede preprečevanje gnilobe.
  • opravljamo redčenje grozdja  posebno v mladih vinogradih ( v kolikor nismo to opravili že prej ), redčimo kjer je nastavek prevelik glede na pričakovano kakovost grozdja.
  • V tej fazi je največji sprejem kalija pa tudi dušika  iz tal, za kar moramo poskrbeti že s predhodnim talnim gnojenjem.
  • skrbimo za  zdravstveno stanje vinske trte in označimo s kapjo- ESCO oziroma z lesnimi glivami  napadene trte.   Po potrebi izrežemo  napadene dele trte do zdravega dela in opravljamo priporočene ukrepe .   Pozorni smo tudi na znake  karantenske plazmatske bolezni zlate trsne rumenice ( listi se razbarvajo- marmorirani in so na prijem šumeči,  ni grozdja   ali to veni , mladike ne lesenijo in  se povešajo ) ter do 15. 8. imamo izobešene rumene plošče za spremljanje ulova ameriškega škržatka ( KOPOP ).

 

 

 

29.7.2019                          

 Majda Brdnik