Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo vinske trte

datum: 18.07.2019

Peronospora vinske trte (Plasmopara viticola) in oidij vinske trte (Uncinula necator)

Vinska trta je v fenofazi 79 BBCH (K-L po Baggioliniju).

Če je od zadnjega škropljenja proti peronospori vinske trte minilo od 7 do 10 dni je škropljenje priporočljivo ponoviti. Bolezen lahko zatirate s kontaktnimi pripravki.  

Pripravka Cabrio Top (2 kg/ha) in Universalis (2 l/ha) se lahko uporablja za zatiranje peronospore in oidija vinske trte.

Pripravki z dotikalnim načinom delovanja:

Sredstvo

Odmerek ali koncentracija

Amaline Flow

2,25 l/ha

Avtar 75 NT

0,2 %; 2 kg/ha

Daimyo F

2,5 l/ha

Dithane DG Neotec

0,2 %; 2 kg/ha

Dithane M-45

0,2 %; 2 kg/ha

Enervin

2,5 kg/ha

Follow 80 WG

1,25 kg/ha

Folpan 50 SC

2 l/ha

Folpan 80 WDG

1,25 kg/ha

Manfil 75 WG

0,2 %; 2 kg/ha

Manfil 80 WP

2 kg/ha

Manfil Plus 75 WG

0,2 %; 2 kg/ha

Mankoz 75 WG

0,2 %; 2 kg/ha

Penncozeb 75 DG

2 kg/ha

Pinozeb M-45

2 kg/ha

Polyram DF

0,24 %; 2,4 kg/ha

Videryo F

2,5 l/ha

Vincya F

2,5 l/ha

 

Za zatiranje oidija vinske trte uporabljamo novejša sredstva s kontaktnim delovanjem ali registrirane sistemične in polsistemične pripravke. Če za zatiranje oidija vinske trte uporabljate pripravke na osnovi močljivega žvepla je potrebno škropljenja ponavljati v 5 do 6 dnevnih intervalih.

Registrirana sredstva proti oidiju vinske trte:

Sredstvo

Odmerek ali koncentracija

AQ-10

0,0035 % (35 g/ha)

Baltazar

0,4 l/ha

Collis

0,4 l/ha

Crystal

0,2 l/ha

Custodia

0,525 l/ha

Domark 100 EC

0,3 l/ha

Dynali

0,65 l/ha

Falcon EC 460

0,4 l/ha

Folicur EW 250

0,4 l/ha

Karathane Gold 350 EC

0,5-0,6 l/ha

Kusabi 300 SC

0,25 – 0,3 l/ha

Luna Experience

0,375 – 0,5 l/ha

Luna Max

1 l/ha

Misha 20 EW

0,23 l/ha

Mystic 250 EC

0,4 l/ha

Nativo 75 WG

0,16 kg/ha

Orius 25 EW

0,04 % (0,4 l/ha)

Postalon 90 SC

1-1,25 l/ha

Score 250 EC

0,2 l/ha

Sercadis

0,15 l/ha

Serenade Aso

8 l/ha

Spirox D

0,5 l/ha

Star Tebukonazol

0,4 l/ha

Systhane 20 EW

0,14 l/ha

Talendo

0,25 l/ha

Talendo Extra

0,13-0,3 l/ha (BBCH 61-71); 0,2-0,4 l/ha (BBCH 71-79)

Tebusha 25% EW

0,04 % (0,4 l/ha)

Topas 100 EC

0,3 l/ha

Topaze

0,3 l/ha

Topsin-M

1,6 kg/ha

Vitisan

3-12 kg/ha

Vivando

0,2 l/ha

Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!