Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Obisk Ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na Primorskem

datum: 15.07.2019

V sredo, 10.7.2019 je ga. Aleksandra Pivec obiskala primorsko. Srečala se je z briškimi sadjarji in vinogradniki, ter si ogledala škodo po toči na Krasu v vasi Škrbina. Z ministrico sta se srečala tudi  direktor Kmetijskega zavoda Nova Gorica g Branimir Radikon in vodja službe za varstvo rastlin, dr. Ivan Žežlina. V pogovoru z ministrico je bilo izpostavljena problematika  zaščite porekla primorskega sadja, težavah in problemih, ki jih imajo pridelovalci na Primorskem, še posebej o Marmorirani smrdljivki in Plodovi vinski mušici ter registraciji fitofarmacevtskih sredstev za učinkovito zatiranje bolezni in škodljivcev. Pogovor je nanesel tudi iskanje možnosti za zvišanje finančne podpore sadjarjem za obnove sadovnjakov, ter povečanju sredstev za regresiranje zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijskih pridelkov.

66527838_1256109367892240_2835039080943714304_o