Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

ZATIRANJE BOLEZNI V ŽITIH

datum: 19.04.2019

Najugodnejši čas za zadnje zatiranje bolezni v žitih je v času začetka klasenja do konca cvetenja, ko lahko najučinkoviteje zaščitimo tudi klas pred boleznimi klasa. V priloženem seznamu so navedeni registrirani fungicidi. Pred uporabo fungicida obvezno preberite in upoštevajte NAVODILO O UPORABI !

V Vipavski dolini in Slovenski Istri so posevki ozimne pšenice v fazi zastavičarja, ozimni ječmeni pa že klasijo.  Rast in razvoj ob sedanjem hladnejšem vremenu poteka nekoliko počasneje, vendar bodo ob nastopu toplega vremena, nastali idealni pogoji za razvoj bolezni (vlaga in toplota).  Na pšenici smo že opazili pege pšenične listne pegavosti (Septoria tritici), po dežju pa bo v gostih posevkih velika nevarnost za širitev žitne pepelovke. Na ječmenih v Vipavski dolini smo že opazili pege ječmenove ramularijske pegavosti (izrazite črnorjave pege na listih velike do 3 mm), ki lahko povzroči popoln propad listne površine, veliko pa je tudi ječmenovega listnega ožiga (podolgovate svetlo rjave pege s temnorjavim robom). V klasenju pričakujemo tudi okužbe klasa z rjavenjem pšeničnih plev (Septoria nodorum) in fusariozami. Okužba s temi boleznimi se izvrši v času cvetenja žit, zato je najugodnejši čas za zaščito listov in klasa škropljenje v času od začetka klasenja, pa do konca cvetenja žit.  Priporočamo, da pregledate svoje posevke ozimnih žit in jih v primeru močnejših okužb zaščitite s fungicidi. Škropljenje je nujno, če najdete okužbe pri 30 % rastlin na zgornjih treh listih. Preventivno zaščito proti boleznim klasa priporočamo vsem pridelovalcem ozimne pšenice (tudi ječmena), saj je posledica okuženih klasov presežena vsebnost mikotoksinov v zrnju.

FUNGICIDI V ŽITIH 2019