Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo pečkarjev

datum: 11.05.2019

Jablanov škrlup, pepelovka, krvava uš, hruševa bolšica

Hruške in jablane:

Hruške in jablane so na Primorskem v fazi debeljenja plodov (BBCH 71 - 72).

Škrlup

V zadnjem tednu je na območju Primorske padlo od 46 do 65 mm padavin. Na celotnem območju so bili izpolnjeni pogoji za okužbe s škrlupom, na objektnih stekelcih smo zabeležili veliko število askospor.

Zaradi nestanovitnega vremena in močnega prirasta mladih listov, se nevarnost za okužbe s škrlupom nadaljuje.  Še naprej je potrebno izvajati redna škropljenja proti škrlupu s kontaktnimi fungicidi pred napovedanimi padavinami. V primeru dolgotrajnih in obilnih padavin svetujemo, uporabo sistemičnih pripravkov kot so: Score 250 EC ali  Difcor 250 EC ali Difenzone v odmerku 0,2 L/ha ali Duaxo koncentrat v odmerku 1,1 L na višinski meter krošnje/ha, pri čemer  najvišji dovoljeni odmerek pri enem tretiranju ne sme presegati 3,3L/ha. Naštetim pripravkom je potrebno dodati enega izmed kontaktnih fungicidov.

Sredstvo

Odmerek, konc.

Odmerek, konc.

HRUŠKA

JABLANA

Dithane M-45

2,0  kg/ha

2,0  kg/ha

Dithane DG Neotec

2,0 kg/ha

2,0 kg/ha

Manfil 75 WG

-

2,0 kg/ha

Manfil 80 WP

-

2,0 kg/ha

Mankoz 75 WG

2,0 kg/ha

2,0 kg/ha

Avtar 75 NT

2,0 kg/ha

2,0 kg/ha

Manfil plus 75 WG

2,0 kg /ha

2,0 kg /ha

Penncozeb 75 DG

-

2,5 kg/ha 

Pinozeb M-45

-

               2 kg/ha 

Merpan 80 WDG

1,88 kg/ha

1,88 kg/ha

Scab 80 WG

1,9 kg/ha

1,9 kg/ha

Scab 480 SC

3,13 L/ha

3,13 L/ha

Orthocide 80 WG

2,0 kg/ha

2,0 kg/ha

Polyram DF

2,0 kg/ha

2,0 kg/ha

Delan 700 WG

0,75 kg/ha

0,75 kg/ha

Delan Pro

2,5 L/ha

2,5 L/ha

Syllit

1,9 L/ha

1,9 L/ha

 

Jablanova pepelovka (Podosphaera leucotricha)

V nasadih, kjer so prisotne okužbe z jablanovo pepelovko svetujemo uporabo pripravkov: Luna experience v odmerku 0,75 L/ha, Stroby WG v odmerku 0,2 kg/ha, Zato 50 WG v odmerku 0,10-0,15 kg/ha, Zato plus v odmerku 1,9 kg/ha, Flint v odmerku 0,10 - 0,15 kg/ha, Tercel v odmerku 2,5 kg/ha, Topas 100 EC ali Topaze v odmerku 0,5 L/ha, Sercadis v odmerku 0,25 kg/ha ali Sercadis plus v odmerku 0,72 L/ha. V ostalih nasadih, kjer prevladujejo na pepelovko občutljive sorte (Idared, Jonagold,..) priporočamo, da škropilni brozgi dodate sredstva na osnovi močljivega žvepla (Cosan, Kumulus DF, Microthiol specilal, Pepelin, Thiovit jet ali Vindex 80 WG) v odmerku 5 kg/ha. Pred škropljenjem je potrebno porezati plesnive poganjke in jih odstraniti iz nasada.

Krvava uš

V nekaterih nasadih jablan opažamo močan pojav krvave uši. Za zatiranje lahko uporabite pripravek Pirimor 50 WG v odmerku 0,75 kg/ha ali pripravek  Movento SC 100 v odmerku 1,9 L/ha.

Hruševa bolšica

V nasadih hrušk opažamo močan pojav drugega rodu hruševe bolšice. Svetujemo pregledovanje mladih poganjkov in vršičkov, kjer najdemo odložena jajčeca in izlegle ličinke (nimfe) hruševe bolšice. Škropljenje je potrebno opraviti, če na 100 pregledanih poganjkov, opazimo 15 poganjkov napadenih z mladimi ličinkami (nimfami I. in II. stadija). Za zatiranje hruševe bolšice lahko uporabite pripravke: Mospilan 20 SG v 0,05% konc., Movento 100 SC v odmerku 1,9 L/ha, Vertimec PRO v odmerku 1,125 l/haDelegate 250 WG v odmerku 0,3 kg/ha, Harpun v odmerku 1 L/ha, Karate zeon 5 CS v 0,018 % konc. ali pripravek Karis v odmerku 90 mL/ha. Naštetim pripravkom je zaradi boljše oprijemljivosti priporočljivo dodati sredstva na osnovi rastlinskih ali mineralnih olj v 0,25 % konc..

Pri uporabi čebelam nevarnih sredstev, je potrebno odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!