Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo vinske trte

datum: 03.05.2019

Peronospora vinske trte (Plasmopara viticola) in oidij vinske trte (Uncinula necator)

Z današnjim dnem se je iztekla prva inkubacijska doba peronospore vinske trte. Ko bodo vremenske razmere dovoljevale bo potrebno ponovno poškropiti vinograde. Glede na trenutno fenološko fazo vinske trte predlagamo, da za zatiranje uporabite sredstva s kontaktnim načinom delovanja.

Sredstvo

Odmerek ali koncentracija

Antracol

0,2 %; 2 kg/ha

Antracol WG 70

0,2 %; 2 kg/ha

Avtar 75 NT

0,2 %; 2 kg/ha

Daymio F

2,5 l/ha

Dithane DG Neotec

0,2 %; 2 kg/ha

Dithane M-45

0,2 %; 2 kg/ha

Enervin

2,5 kg/ha

Follow 80 WG

1,25 kg/ha

Folpan 50 SC

2 l/ha

Folpan 80 WDG

1,25 kg/ha

Manfil 75 WG

0,2 %; 2 kg/ha

Manfil 80 WP

2 kg/ha

Manfil Plus 75 WG

0,2 %; 2 kg/ha

Mankoz 75 WG

0,2 %; 2 kg/ha

Penncozeb 75 DG

2 kg/ha

Pinozeb M-45

2 kg/ha

Polyram DF

0,24 % (največji odmerek 2,4 kg/ha)

Videryo F

2,5 l/ha

Vincya F

2,5 l/ha

Pripravka Cabrio Top (2 kg/ha) in Universalis (2 l/ha) se lahko uporablja za zatiranje peronospore in oidija vinske trte.

Dodatno je potrebno zatirati tudi oidij vinske trte. Posebej pazljivi moramo biti v vinogradih, kjer je v lanskem letu prišlo do pojava bolezni. Za škropljenje lahko uporabite sredstva na osnovi žvepla ali druga registrirana sredstva s kontaktnim načinom delovanja.

Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!