Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo hruške in jablane

datum: 19.04.2019

Napotki za varstvo in tehnološke ukrepe pri sadnem drevju z dne 19. april 2019

Hruške in jablane:

V Vipavski dolini, Goriških Brdih in Slovenski Istri so hruške in jablane v fazi odcvetanja oz. so že odcvetele (BBCH 67-69), v Brkinih in na Tolminskem pa so v polnem cvetenju (BBCH 65).  

Škrlup

Zaradi suhega vremena v zadnjem tednu ni bilo nevarnosti za okužbe s škrlupom. Ponovni izbruh askospor in nevarnost za okužbe pričakujemo ob prvih napovedanih padavinah. V tem obdobju mora biti varstvo proti škrlupu usmerjeno v preventivno zaščito listne mase oz. mladih plodičev. Priporočamo, da nasade jablan in hrušk pred napovedanimi padavinami ponovno poškropite proti škrlupu s kontaktnimi fungicidi.

 

Med cvetenjem odsvetujemo uporabo kontaktnih fungicidov na osnovi aktivnih snovi kaptan in dodin.

 

Sredstvo

Odmerek, konc.

Odmerek, konc.

HRUŠKA

JABLANA

Dithane M-45

2,0  kg/ha

2,0  kg/ha

Dithane DG Neotec

2,0 kg/ha

2,0 kg/ha

Manfil 75 WG

-

2,0 kg/ha

Manfil 80 WP

-

2,0 kg/ha

Mankoz 75 WG

2,0 kg/ha

2,0 kg/ha

Avtar 75 NT

2,0 kg/ha

2,0 kg/ha

Manfil plus 75 WG

2,0 kg /ha

2,0 kg /ha

Penncozeb 75 DG

-

2,5 kg/ha 

Pinozeb M-45

-

               2 kg/ha 

Merpan 80 WDG

1,88 kg/ha

1,88 kg/ha

Scab 80 WG

1,9 kg/ha

1,9 kg/ha

Scab 480 SC

3,13 L/ha

3,13 L/ha

Orthocide 80 WG

2,0 kg/ha

2,0 kg/ha

Polyram DF

2,0 kg/ha

2,0 kg/ha

Delan 700 WG

0,75 kg/ha

0,75 kg/ha

Delan Pro

2,5 L/ha

2,5 L/ha

Syllit

1,9 L/ha

1,9 L/ha

 

Jablanova pepelovka (Podosphaera leucotricha)

V nasadih, kjer so prisotne okužbe z jablanovo pepelovko svetujemo uporabo pripravkov: Luna experience v odmerku 0,75 L/ha, Stroby WG v odmerku 0,2 kg/ha, Zato 50 WG v odmerku 0,10-0,15 kg/ha, Flint v odmerku 0,10 - 0,15 kg/ha, Tercel v odmerku 2,5 kg/ha ali pripravek Sercadis v odmerku 0,25 kg/ha. V ostalih nasadih, kjer prevladujejo na pepelovko občutljive sorte (Idared, Jonagold,..) priporočamo, da škropilni brozgi dodate sredstva na osnovi močljivega žvepla (Cosan, Kumulus DF, Microthiol specilal, Pepelin, Thiovit jet ali Vindex 80 WG) v odmerku 5 kg/ha.

 

 

Hruševa grizlica (Hoplocampa brevis) in jabolčna grizlica (Hoplocampa testudinea)

Takoj po cvetenju je čas za zatiranje hruševe in jabolčne grizlice.  Prag škodljivosti je presežen, če se v obdobju cvetenja na belo lepljivo ploščo ujame več kot 30 osic.  Za zatiranje hruševe grizlice lahko uporabite pripravek Mospilan 20 SG v 0,04 % konc., za zatiranje jabolčne grizlice pa pripraveke: Calypso SC 480 v odmerku 0,3 L/ha, Mospilan 20 SG v 0,04 % konc. ali Neemazal T/S v odmerku 1,5 L/ha.

 

Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

 

Pripravila:

 

Mojca Rot