Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo čebulnic

datum: 17.04.2019

Porova zavrtalka (Phytomyza gymnostoma)

Na pridelovalnih površinah se še lahko pojavlja porova zavrtalka. Škodljivec povzroča škodo na poru, čebuli, šalotki in česnu. Poškodbe zaradi porove zavrtalke lahko preprečimo z uporabo ustreznih pokrivk ali z uporabo protiinsektne folije.

Na posevku česna in šalotke se za zatiranje porove zavrtalke lahko uporabi pripravek Perfekthion v odmerku 0,6 l/ha (6 ml na 100 m2). Dovoljeni sta dve tretiranji v eni rastni dobi, v časovnem interval od 7 do 14 dni.