Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Linearno ocenjevanje in rangiranje živali rjave pasme na razstavi, Tolmin 2019

datum: 05.04.2019

Od 12. do 13. marca 2019 je v Sloveniji potekalo usklajevanje in usposabljanje evropskih ocenjevalcev rjave pasme. Organizirala ga je Zveza rejcev govedi rjave pasme Slovenije v sodelovanju s KGZS zavod Ljubljana, KGZS zavod Nova Gorica, tolminskim govedorejskim društvom, KZ Tolmin, občino Tolmin, občino Idrija ter rejci govedi rjave pasme iz tega območja. Zveza je članica Evropske zveze rejcev govedi rjave pasme in ji je bilo zaupano, da v letošnjem letu organizira strokovno srečanje ocenjevalcev članic evropske zveze.

 

Namen strokovnega srečanja je poenotenje kriterijev glede linearnega ocenjevanja živali, določitev mejnih vrednosti za posamezno lastnost, če so predlagane in sprejete nove meje, preveritev in uskladitev dela pri točkovanju živali rjave pasme ter na koncu tudi rangiranja – razvrščanja živali na razstavi glede na kriterije, ki so dogovorjeni pri rjavi pasmi. Pristop k takemu načinu dela ima gotovo velike prednosti, ker s skupnim znanjem, delom, organizacijo dela pripomoremo k hitrejšemu in boljšem selekcijskemu napredku.   Preveritev in poenotenje kriterijev linearnega ocenjevanja na živalih je potekalo v Idrijskih Krnicah, na kmetiji Prezelj Katice, ker so ocenjevali prvesnice rjave pasme in jih tudi točkovali. Delo je potekalo po ustaljenem načinu, ki je določen že vrsto let. Za večino lastnosti imamo že vrsto let dogovorjene določene standarde, ki jih je nujno spoštovati oziroma prilagoditi glede na trend, ki se razvija v populaciji rjavega goveda. Selekcija mora tudi v bodoče strmeti k ohranitvi oziroma utrditvi dobrih lastnosti, ki so značilne za rjavo pasmo in čim bolj zmanjšati vpliv slabih lastnosti, ki negativno delujejo na rejo živali in prihodek.                                                                                                                          

Drugi dan so v Poljubinju simulirali razstavo živali, kjer se tudi v praksi izkaže znanje in poznavanje linearnega ocenjevanja živali rjave pasme, ki ga mora posamezen ocenjevalec prenesti na žival oziroma na skupino živali in jih ustrezno razvrstiti. Na razstavi je sodelovalo 8 rejcev, razstavljenih je bilo 25 živali v 5 skupinah oziroma kategorijah: telice, prvesnice, krave v 2.laktaciji, krave v 3.laktaciji in starejše krave v 4. in višji laktaciji. V vsaki kategoriji so vse živali razvrstili glede na kvaliteto ter pri kravah odbrali tudi živali z najboljšim vimenom. Izbrali so »MISS« razstave, 1. in 2. spremljevalko ter izbrali »ŠAMPIONKO« za vime in 1. spremljevalko »ŠAMPIONKE« za vime.

Rezultati usklajevanja so dosegljivi na spletnem naslovu https://rjavo.govedo.si/wp-content/uploads/2019/03/Rezultati-na-razstavi-v-Poljubinju-13.-marec-2019.pdf 

Posnetke z strokovnega srečanja si lahko ogledate na naslednjih povezavah.

https://www.youtube.com/watch?v=FwliwHwAOXA

https://www.youtube.com/watch?v=0McVaN447tA

https://www.youtube.com/watch?v=NGfJ1fJ0we8

https://www.youtube.com/watch?v=6Sp3nhBqgcI

https://www.youtube.com/watch?v=uA7fVdloNEk