Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo hrušk in jablan

datum: 15.03.2019

Napotki za varstvo in tehnološke ukrepe pri sadnem drevju z dne 15. marec 2019

 

kgzngDatum: 15.03.2019

 

Napotki za varstvo in tehnološke ukrepe pri sadnem drevju z dne 15. marec 2019

 

Hruške in jablane:

V Vipavski dolini, Goriških Brdih in Slovenski Istri so hruške povečini v fenofazi mišjega ušesa oz. stadija vidnih cvetnih popkov (BBCH 54 -55).  Zgodnje sorte hrušk pa so že v fenofazi rožnatih popkov (BBCH 57). Pred napovedanimi padavinami je potrebno nasade poškropiti proti škrlupu s kontaktnimi fungicidi.

Uporabite lahko:

Sredstvo

Odmerek, konc.

Odmerek, konc.

HRUŠKA

JABLANA

Dithane M-45

2,0  kg/ha

2,0  kg/ha

Dithane DG Neotec

2,0 kg/ha

2,0 kg/ha

Manfil 75 WG

-

2,0 kg/ha

Manfil 80 WP

-

2,0 kg/ha

Mankoz 75 WG

2,0 kg/ha

2,0 kg/ha

Avtar 75 NT

2,0 kg/ha

2,0 kg/ha

Manfil plus 75 WG

2,0 kg /ha

2,0 kg /ha

Penncozeb 75 DG

-

2,5 kg/ha 

Pinozeb M-45

-

               2 kg/ha 

Merpan 80 WDG

1,88 kg/ha

1,88 kg/ha

Scab 80 WG

1,9 kg/ha

1,9 kg/ha

Scab 480 SC

3,13 L/ha

3,13 L/ha

Orthocide 80 WG

2,0 kg/ha

2,0 kg/ha

Polyram DF

2,0 kg/ha

2,0 kg/ha

Delan 700 WG

0,75 kg/ha

0,75 kg/ha

Delan Pro

2,5 L/ha

2,5 L/ha

Syllit

1,9 L/ha

1,9 L/ha

Syllit 544 SC

1,4 L/ha

1,4 L/ha


Nasadi jablan na Primorskem so v zelo različnih fenoloških fazah, odvisno območja, sorte in lege. V Vipavski dolini, Goriških Brdih in Slovenski Istri so povečini v fazi mišjega ušesa (BBCH 54), na Tolminskem ter v Brkinih v fazi odpiranja brstov (BBCH 53). Zaradi nevarnosti okužb s škrlupom, svetujemo, da nasade pred napovedanimi padavinami poškropite s kontaktnimi fungicidi. V Brkinih in na Tolminskem je zdaj pravi čas za uporabo sredstev na osnovi bakra.

Uporabite lahko:

Sredstvo

Odmerek, konc.

Badge WG WG

2,9 kg/ha

Cuprablau Z 35 WP

3,0 kg/ha

Cuprablau Z 35 WG

3,0 kg/ha

Cuprablau Z 50 WP

2,0 kg/ha

Cuprablau Z ultra WP

2,5 kg/ha

Kocide 2000

2,0 kg/ha

Nordox 75 WG

1,6 kg/ha

 

Pripravki na osnovi bakra so deloma učinkoviti proti hruševemu ožigu, zato je njihova uporaba PRIPOROČLJIVA v vseh intenzivnih in travniških nasadih, kot tudi v sadnih vrtovih, ZELO PRIPOROČLJIVA pa je zlasti na območjih in v nasadih, kjer je prisoten hrušev ožig.

 

V nasadih hrušk, ki so že v fenofazi mišjega ušesa priporočamo, da pred napovedanimi padavinami opravite škropljenje s kontaktnimi fungicidi.

 

 

Ameriški kapar (Diaspidiotus perniciosus)

 

V obdobju po brstenju pečkarjev je pravi čas za zatiranje ameriškega kaparja. V nasadih hrušk in jablan, kjer je prišlo do prerazmnožitve omenjenega škodljivca, lahko opravite zatiranje s pripravkom Harpun v 0,0375 - 0,05 % koncentraciji, pri porabi od 800 do 1000 L /ha. Največji dovoljeni odmerek sredstva je 0,5 L/ha.

 

Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

 

 

Pripravila:

 

Mojca Rot