Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo breskev in nektarin

datum: 08.03.2019

Breskova kodravost (Taphrina deformans)

Nasadi breskev in nektarin postopoma prehajajo v fenofazo D - E po Baggioliniju ali 57 – 60 po BBCH lestvici. Pred napovedanimi padavinami je priporočljivo škropiti proti breskovi kodravosti.

Za zatiranje breskove kodravosti lahko uporabite spodnje pripravke:

Sredstvo

Odmerek ali koncentracija

Syllit 400 SC

2,25 l/ha

Syllit 544 SC

1,65 l/ha

*Thiram 80 WG

0,2%; največji odmerek 3 kg/ha

*Zaloge v uporabi do 30.4.2019.

Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja! Škropljenje naj bo temeljito, pozorni bodite tudi na vrhove dreves.