Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo češnje in hruške

datum: 28.02.2019

Brstenje češenj in hrušk

 

Datum: 28.02.2019

 

Napotki za varstvo in tehnološke ukrepe pri sadnem drevju z dne 28. februar 2019

Češnje

Na višjih, izpostavljenih legah so češnje že v fenološki fazi napenjanja brstov (fenološka faza C-D po Baggoliniju oz. 53 po BBCH). Priporočamo, da pred napovedanimi padavinami opravite škropljenje proti listni luknjičavosti koščičarjev s pripravki na osnovi bakra.

Uporabite lahko:

Sredstvo

Odmerek, konc.

Badge WG WG

3,5 kg/ha

Champion 50 WG

2,0 - 3,0 kg/ha

Cuprablau 35 WG

1,6 – 2,0 kg/ha

Cuprablau 35 WP

2,0 kg/ha

Hruške:

Zgodnje sorte hrušk (Junijska lepotica) na izpostavljenih legah že začenjajo brsteti, fenofaza C po Baggoliniju oz. 07-09 po BBCH.

Priporočamo, da nasade, ki že brstijo, pred napovedanimi padavinami  poškropiti z bakrenimi pripravki.

 

Uporabite lahko:

Sredstvo

Odmerek, konc.

Badge WG WG

2,9 kg/ha

Cuprablau Z 35 WP

3,0 kg/ha

Cuprablau Z 35 WG

3,0 kg/ha

Cuprablau Z 50 WP

2,0 kg/ha

Cuprablau Z ultra WP

2,5 kg/ha

Kocide 2000

2 kg/ha

Nordox 75 WG

1,6 kg/ha

Pripravki na osnovi bakra so deloma učinkoviti proti hruševemu ožigu, zato je njihova uporaba PRIPOROČLJIVA v vseh intenzivnih in travniških nasadih, kot tudi v sadnih vrtovih, ZELO PRIPOROČLJIVA pa je zlasti na območjih in v nasadih, kjer je prisoten hrušev ožig.

 

Pripravila:

 

Mojca Rot

20190227_122754.jpg20190227_122745.jpg20190227_12284420190227_122815.jpg20190227_122925.jpg