Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo breskev, nektarin ter marelic

datum: 18.02.2019

Murvov kapar (Pseudaulacaspis pentagona), ameriški kapar (Quadraspidiotus perniciosus)

Nasade breskev in nektarin kjer se je v preteklosti že pojavljal murvov kapar je sedaj priporočljivo škropiti proti omenjenemu škodljivcu. V nekaterih sadovnjakih poleg murvovega opažamo tudi ameriškega kaparja. Predlagamo, da za zatiranje kaparjev uporabite pripravek Harpun. Sredstvo lahko uporabite v 0,0375 – 0,05 % koncentraciji pri porabi od 800 do 1000 L vode na ha. Odmerek pri posamičnemu škropljenju ne sme preseči 0,5 L sredstva na ha. Pripravek se uporabi pred cvetenjem in le enkrat v rastni dobi. Z omenjenim sredstvom lahko škropite tudi nasade marelic, ki še ne cvetijo.

Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!