Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Lokalne sorte zelenjadnic

datum: 13.12.2018

Povpraševanje potrošnikov po starih sortah narašča. Na zadnjem izobraževanju, ki je potekalo na Biotehniški fakulteti v Ljubljani, smo tako pridobili poglobljene informacije o lokalnih sortah. Po semenu in sadilnem materialu starih sort povprašujejo predvsem samooskrbni pridelovalci, veliko povpraševanja pa je tudi pri tržnih pridelovalcih. Tudi vpis ohranjevalnih in vrtičkarskih sort zelenjadnic se je v Sloveniji močno povečal.

Pod lokalne sorte uvrščamo lokalne populacije kmetijskih rastlin, ki so se ohranile na kmetijah. To so vse sorte, ki so bile razvite ali udomačene  v Republiki Sloveniji, so vpisane v sortno listo in se vzdržujejo v Republiki Sloveniji. Opuščene lokalne sorte pa so sorte, katerih pridelava je bila opuščena in niso vpisane v sortno listo ter se hranijo na kmetijah oziroma v genski banki.

Povpraševanje potrošnikov po starih sortah raste. Po semenu in sadilnem materialu starih sort povprašujejo predvsem samooskrbni pridelovalci, veliko povpraševanja je tudi pri tržnih pridelovalcih. Tudi vpis ohranjevalnih in vrtičkarskih sort zelenjadnic se je v Sloveniji močno povečal.

V ta namen smo na izobraževanju, ki je potekalo na Biotehniški fakulteti v Ljubljani, 30.11.2018, na temo Novosti v zelenjadarstvu, dobili bolj poglobljene informacije o lokalnih sortah, ki sta jih podali dr. Kristina Ugrinović in Mojca Škof iz Kmetijskega inštituta Slovenije.

Več o lokalnih sortah zelenjadnic  - nabor lokalnih sort, termini pridelovanja lokalnih sort solate in kakšna so priporočila za posamezne lokalne sorte solate - lahko preberete v rubriki Strokovni nasveti pod panogo Poljedelstvo in zelenjadarstvo.