Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

3. javni razpis za sodelovanje v shemah kakovosti

datum: 13.12.2018

Do vključno 21. decembra 2018 je odprt 3. javni razpis za Podukrep 3.1 Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2018. Upravičene sheme kakovosti za ta javni razpis so:

  • Zaščitena geografska označba
  • Zaščitena označba porekla
  • Ekološka pridelava in predelava
  • Registrirane sheme kakovosti za vino

Upravičenci so kmetije in pravne osebe, ki imajo na dan oddaje vloge certifikat za navedene sheme ali odločbo o oceni vina.

Od prve pridobitve certifikata/odločbe ne smejo preteči več kot štiri koledarska leta.

Pri prodaji proizvodov iz shem končnemu potrošniku  je obvezna uporaba zaščitnega znaka, kar se dokazuje pri vlaganju zahtevkov.
 

3. javni razpis za podukrep 3.1 Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2018