Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Vabljeni na sklop delavnic na temo turizma in kmetijstva

datum: 12.11.2018

Do konca meseca novembra se bodo na Goriškem zvrstile tri delavnice na temo spoznavanja priložnosti in dobrih praks na področju turizma in kmetijstva. Na drugi delavnici z naslovom "Kmetijstvo in turizem: dve plati ene zgodbe", bo s predavanjem sodeloval tudi naš Zavod.

Ustvarjalne delavnice, sicer organizirane pod okriljem Mestne občine Nova Gorica v sodelovanju z Javnim zavodom za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina bodo potekale:

 

15. 11. 2018

TURIZEM KOT IZJEMNA POSLOVNA PRILOŽNOST

Kulturni dom Branik, od 17.00 do 19.00

Na delavnici boste spoznali ključne značilnosti sodobnega turizma. Izvedeli boste, kaj turisti iščejo v naših krajih, kaj pri nas najbolj cenijo in kako jim to ponuditi. Spoznali boste ljudi, ki so v zadnjih letih ustvarili zanimive in med turisti cenjene turistične produkte. Primeri dobre prakse bodo opozorili na obilje priložnosti, v druženju z drugimi ponudniki pa boste lahko našli nove zamisli.


22. 11. 2018

KMETIJSTVO IN TURIZEM: DVE PLATI ENE ZGODBE

Osnovna šola Dornberk, od 17.00 do 19.00

Druga delavnica bo osvetlila izjemen pomen lokalno pridelane hrane za razvoj turizma in predstavila lokalne posebnosti, ki jih lahko izkoristimo za razvoj pridelave in oblikovanje novih turističnih zgodb. Spoznali boste nekaj zanimivih poslovnih zgodb, ki so zrasle iz lokalnih priložnosti in izvedeli, kako lahko s pravim povezovanjem poskrbite za uspešno prodajo svojih pridelkov.


29. 11. 2018

USTVARJAMO NOVO TURISTIČNO PONUDBO

Kulturni dom Branik, od 17.00 do 19.00

Tretja delavnica po povezala znanja prejšnjih dveh s koristnimi informacijami o trenutnih razvojnih projektih na področju turizma v Vipavski dolini, posebej v njenem spodnjem delu. Spoznali boste še nekaj primerov dobre prakse in se ob mentorstvu izkušenih turističnih delavcev preizkusili v sestavljanju turistične ponudbe za vaše bodoče goste.


 

Več informacij o delavnicah

Ker so delavnice vsebinsko povezane, vas vabimo, da se udeležite vseh treh delavnic, ki vas bodo popeljale do novih spoznanj, idej, povezav.
Udeležba na delavnicah je brezplačna.
 
Prijave za udeležbo na prvi delavnici zbira MONG do srede, 13. 11. 2018, kontakt dobite v pripetem vabilu.