Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo oljk

datum: 25.09.2018

Oljčna muha

V večini oljčnikov na  območju Slovenske Istre,  Goriških Brd in Vipavske doline  smo na feromonskih vabah opazili povečano prisotnost oljčne muhe. Natančne podatki o ulovu muhe v oljčnikih lahko preverite na naslovu "Spremljanje ulova oljčne muhe".

Za zmanjšanje populacije oljčne muhe, na območjih kjer se muha številčnejše pojavlja (3 oziroma več muh/vabo na teden), priporočamo ukrepanje z zastrupljeno vabo po delu krošnje, oziroma obnovitev ukrepanja z zastrupljeno vabo.

V ekološki pridelavi oljk lahko uporabimo pripravek GF 120 v odmerku 1-1,2 l/ha.

V sklopu integrirane pridelave lahko  uporabimo tudi hidroliziran protein Nutrel v 1,5% koncentraciji, kateremu dodamo insekticid Perfekthion v odmerku 0,125 l/ha. V obeh variantah porabimo približno 30 l škropilne brozge/ha. Pripravek GF 120 lahko v sezoni uporabimo 4x , Perfekthion pa le 1x.

Za zmanjšanje populacije oljčne muhe lahko v sklopu ekološke pridelave lahko uporabimo tudi sredstvo Naturalis na osnovi entomopatogene glive Bauveria bassiana v odmerku 2 l/ha. Dovoljenih je največ 5 tretiranj letno.

V sklopu integrirane pridelave lahko kot kontaktni insekticid proti odrasli muhi uporabimo tudi sredstva na osnovi deltametrina in sicer: Decis ali Decis 2,5 EC ali Gat decline 2,5 EC vse v odmerku 0,5 l/ha. Z omenjenimi sredstvi je dovoljeno ukrepati največ 2x na leto.

Uporabimo lahko tudi sredstvi na osnovi fosmeta Spada 200 EC  v odmerku 2,5 l/ha ali Imidan  50 WG v odmerku 1,5 kg/ha. Omenjeni sredstvi  lahko uporabimo 1x letno.

Karence dovoljenih sredstev

Fitofarmacevtsko sredstvo

Karenca dni

GF 120

7

Naturalis

ni potrebna

Decis, Decis 2,5 EC, GatDecline 2,5 EC

7

Spada 200 EC

28

Perfekthion

35

Bodite pozorni na karenco pripravkov! Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!