Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo hrušk in jablan

datum: 20.07.2018

Škrlup, jabolčni zavijač, hrušev ožig

Obvestila za varstvo in tehnološke ukrepe pri sadnem drevju z dne 20. julij 2018

 

OBVESTILA O VARSTVU PEČKATEGA SADJA

Hruške in jablane:

Plodovi jablan in hrušk na Primorskem dosegajo 60 do 80 % končne velikosti (BBCH 76-78).

Škrlup

Še naprej priporočamo redna škropljenja proti škrlupu, v razmaku 10 – 14 dni. V tem času svetujemo uporabo kontaktnih fungicidov na osnovi aktivne snovi kaptan. Uporabite lahko pripravke: Merpan 80 WDG v odmerku 1,88 kg/ha, Orthocide 80 WG v odmerku 2,0 kg/ha,  Scab 80 WG v odmerku 1,9 kg/ha ali pripravek Scab 480 SC v odmerku 3,13 L/ha.

Jabolčni zavijač

Na celotnem območju Primorske v zadnjem tednu beležimo  povečan ulov jabolčnega zavijača. Izjema so nekatere lokacije v Brkinih in na Tolminskem, kjer je ulov še vedno pod pragom škodljivosti. Izjemno povečan ulov jabolčnega zavijača smo opazili tudi v neškropljenih travniških nasadih, kar potrjuje, da je nastopil vrh leta metuljčkov II. generacije. Če je od zadnjega škropljenja minilo več kot 14 dni ter beležite presežen prag škodljivosti (10 metuljčkov/vabo/teden) priporočamo, da v naslednjih dneh opravite škropljenje proti jabolčnemu zavijaču. Obenem pa svetujemo tudi pregledovanje plodov in ugotavljanje stopnje črvivosti. V času leta II. rodu jabolčnega zavijača je potrebno ukrepati, če pri pregledu ugotovimo  1 % črvivih plodov.

Sredstvo

Odmerek / koncentracija

Karenca

Mimic

0,9 -1,0 L/ha

14 dni

Runner 240 EC

0,45 L/ha

14 dni

Insegar 25 WG

0,6 L/ha

14 dni

Coragen

0,27 L/ha

14 dni

Calypso SC 480

0,3 L/ha

14 dni

Mospilan 20 SG

Mospilan SG

Moksycan 20 SG

0,04 %

14 dni

Delegate 250 EG

0,3 kg/ha

7 dni

Affirm

4,0 kg/ha

7 dni

Steward

225 g/ha

7 dni

Poleg zgoraj naštetih sredstev lahko za zatiranje jabolčnega zavijača uporabite tudi pripravke: Agree WG v odmerku 1 kg/haLepinox plus v odmerku 1 kg/ha, Carpovirusine v odmerku 1L/ha ali Madex Max v odmerku 0,05 L/ha/1 m višine krošnje. Našteti pripravki spadajo v skupino biotičnih sredstev oz. bioloških insekticidov, katerih uporaba je dovoljena tudi v ekološki pridelavi sadja. Ker imajo krajše delovanje in so podvrženi hitremu razpadu, je potrebno škropljenje opraviti v večernem času. V primeru padavin oz. močnega sončnega obsevanja, je priporočljivo škropljenje ponoviti.

Pri uporabi sredstev, ki so čebelam nevarna je treba pred uporabo odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

 

Hrušev ožig

Z namenom zgodnjega odkrivanja znakov morebitnih okužb s hruševim ožigom priporočamo, da redno pregledujete sadovnjake jablan in hrušk in sadne vrtove, ter da v primeru suma na ožig obvestite fitosanitarno inšpekcijo ali službo za varstvo rastlin na Kmetijsko-gozdarskem zavodu v Novi Gorici (tel. 3351200).