Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo vinske trte

datum: 16.07.2018

Pasasti grozdni sukač

Obvestilo za varstvo vinske trte z dne 16. julij 2018

 

OBVESTILO O VARSTVU VINSKE TRTE

Pasasti grozdni sukač (Eupoecilia ambiguella)

V vinogradih v okolici Dutovelj in Šepulj opažamo povečan ulov pasastega grozdnega sukača. Priporočamo, da na omenjenih območjih opravite zatiranje sukačev.

Za zatiranje grozdnih sukačev so registrirani naslednji pripravki:

Sredstvo

Odmerek ali koncentracija

Affirm

1,5 kg/ha

*Agree WG

1 kg/ha

*Biotip Floral

1,6 l/ha oz. 0,16%

Coragen

0,15l/ha (15 ml/hl)

Daskor 440

0,5 l/ha

**Decis

0,5 l/ha (uporaba do fenofaze 75 po BBCH)

Decis 2,5 EC

0,5 l/ha (uporaba do fenofaze 75 po BBCH)

*Delfin WG

0,75 kg/ha

*Flora Verde

1,6 l/ha oz. 0,16 %

***Gat Decline 2,5 EC

0,5 l/ha

Insegar 25 WG

0,6 kg/ha

*Lepinox Plus

1 kg/ha

Mimic

0,6 l/ha oz. 0,06 %

Pyrinex M22

1 l/ha

Radiant

0,35 l/ha

Reldan 22 EC

1 l/ha

Runner 240 SC

0,3 l/ha oz. 0,03 %

Steward

0,0125 %

Vertimec Pro

0,75 l/ha oz. 0,075 %

*Pripravki Agree WG, Biotip Floral, Delfin WG, Flora Verde, Lepinox Plus so dovoljeni za ekološko pridelavo.

** Zaloge v prodaji do 1.8.2018.

*** Zaloge v uporabi do 25.10.2018.

Sredstva so nevarna za čebele in druge opraševalce. Cvetoča podrast v trajnih nasadih mora biti v času tretiranja s FFS pokošena, preprečiti je potrebno zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Upoštevajte predpise s področja varstva okolja!