Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo vinske trte

datum: 24.05.2018

Peronospora in oidij vinske trte

Obvestilo za varstvo vinske trte z dne 24. maj 2018

OBVESTILO O VARSTVU VINSKE TRTE

Peronospora (Plasmopara viticola) in oidij vinske trte (Uncinula necator)

Vinska trta je v fenofazah I po Baggioliniju oz. 63-68 po BBCH lestvici. Zaradi padavin v preteklih dneh je vinograde priporočljivo zaščititi proti  peronospori vinske trte.

Za zatiranje omenjene bolezni je trenutno priporočljiva uporaba fungicidov s sistemičnim in polsistemičnim načinom delovanja:

Sredstvo

Odmerek ali koncentracija

Acrobat MZ WG

2,5 kg/ha

Alleato 80 WG

2,5 kg/ha

Alleato Duo

1-2 kg/ha

*Amaline Flow

2,25 l/ha

Ampexio

0,5 kg/ha

Antracol Combi WP 62,8

2,5 kg/ha

Curzate C Extra

2 kg/ha

Curzate M 72,5 WG

2,3 kg/ha

Cymbal

0,125 kg/ha

Delan Pro

3,0 l/ha

Electis 75 WG

0,15-0,18 % oz. 1,5-1,8 kg/ha

Emendo F

1,5 kg/ha

Equation Pro

400 g/ha

Forum MZ WG

2,5 kg/ha

Forum Star

0,16 % oz. 1,6 kg/ha

Galben M

0,25 % oz. 2,5 kg/ha

Gett

2,5 kg/ha

Melody Combi WG 65,3

0,15 % oz. 1,5 kg/ha

Melody Duo WG 66,8

0,2-0,25 % oz. 2-2,5 kg/ha

**Mikal Flash

4 kg/ha oz. 0,4 %

**Mikal Premium F

3 kg/ha

Mildicut

3 l/ha (v času cvetenja)

**Momentum F

4 kg/ha

**Momentum Trio

3 kg/ha

Moximate 725 WG

1,9 kg/ha (v času - BBCH 61 do 70)

Moximate 725 WP

1,9 kg/ha (v času - BBCH 61 do 70)

Moximate Plus

1,9 kg/ha (v času - BBCH 61 do 70)

Nautile DG

2,4 kg/ha

Orvego

0,8 l/ha

Pergado C

4-5 kg/ha

Pergado D

1,4 l/ha

Pergado F

2-2,5 kg/ha oz. 0,2-0,25 %

Pergado MZ

2,5 kg/ha

Profiler

3 kg/ha oz. 0,3 %

Profilux

2 kg/ha

Revus

0,6 l/ha

Ridomil Gold Combi Pepite

2 kg/ha – 2,5 kg/ha

Ridomil Gold MZ Pepite

2,5 kg/ha oz. 0,25 %

Sfinga Extra WDG

1,5 kg/ha (od 53 do 75 po BBCH)

Tanos 50 WG

0,4 kg/ha

Twingo

3 kg/ha

Valis F

1,5 kg/ha

* Pripravek je priporočljivo uporabljati v obdobju od končanega cvetenja trte (BBCH 69) do začetka mehčanja jagod (BBCH 85).

**Priporoča se, da se sredstvo na isti površini uporabi najmanj dvakrat zaporedoma, boljši učinek pa se doseže, če se ga uporabi trikrat zaporedoma.

Vinograde lahko škropite tudi s pripravkoma Cabrio Top v odmerku 2 kg/ha ali Universalis (poraba 2 l/ha), ki sta registrirana tudi za zatiranje oidija vinske trte.

Za zatiranja oidija vinske trte uporabite kontaktna ali sistemična sredstva:

Sredstvo

Odmerek ali koncentracija

AQ 10

0,0035 %

Baltazar

0,4 l/ha

Collis

0,4 l/ha

Cosan

3-8 kg/ha

Cosavet DF

8 kg/ha

Cosinus

8 kg/ha

Crystal

0,16 - 0,2 l/ha

Domark 100 EC

0,3 l/ha

Dynali

0,65 l/ha

Falcon EC 460

0,4 l/ha

Folicur EW 250

0,4 l/ha

Karathane Gold 350 EC

0,5 - 0,6 l/ha

Kumulus DF

3-8 kg/ha

Kusabi 300 SC

0,15 - 0,3 l/ha

Luna Experience

0,375 l/ha

Mavita 250 EC

0,2 l/ha

Microthiol Special

3-8 kg/ha

Misha 20 EW

0,23 l/ha

Močljivo Žveplo Karsia DF

8 kg/ha

Mystic 250 EC

0,4 l/ha

Nativo 75 WG

0,16 kg/ha

Orius 25 EW

0,04 % (0,4 l/ha)

Pepelin WG

3-8 kg/ha

Pol-Sulphur 80 WG

4 kg/ha

Pol-Sulphur 80 WP

4 kg/ha

Pol-Sulphur 800 SC

4 l/ha

Postalon 90 SC

1 – 1,25 l/ha

Score 250 EC

0,2 l/ha

Sercadis

0,15 l/ha

Serenade Aso

8 l/ha

Star Tebukonazol

0,4 l/ha

Symbiotica Fito - Tekoče Žveplo

0,4 l/ha

Symbiotica Fito - Granulirano Žveplo

4 kg/ha

Systhane 20 EW

0,14 l/ha

Talendo

0,25 l/ha

Talendo Extra

0,13-0,3 l/ha (po cvetenju 61 - 71)

Tebusha 25% EW

0,04 % oz. 0,4 l/ha

Thiovit Jet

3-8 kg/ha

Topas 100 EC

0,3 l/ha

Topaze

0,3 l/ha

Topsin-M

1,6 kg/ha

Vindex 80 WG

3-8 kg/ha

Vitisan

3 do 12 kg/ha (6 – 9 kg/ha)

Vivando

0,2 l/ha

Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!