Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo krompirja

datum: 16.05.2018

koloradski hrošč - Leptinotarsa decemlineata

Napotki za varstvo in tehnološke ukrepe pri pridelovanju poljščin z dne 15.5. 2018

 

VARSTVO PRED KOLORADSKIM HROŠČEM (Leptinotarsa decemlineata)

V nižinah Primorske (Goriška) smo že opazili prve ličinke koloradskega hrošča, v višjih predelih pa se še niso izlegle. Krompirišča dnevno pregledujemo, da bomo pravočasno ugotovili morebitno namnožitev ličink.

Zatiramo jih po posameznih grmih ali po celotni površini, če je v poprečju več kot 10 majhnih ličink na več kot 20 % grmov. Na insekticide so najbolj občutljive ličinke v prvih razvojnih stadijih.

Registrirani insekticidi za zatiranje koloradskega hrošča so navedeni v preglednici, kjer so označeni tudi naravni insekticidi, dovoljeni za uporabo v ekološkem kmetovanju. Pri uporabi naravnih insekticidov je za dobro učinkovitost potrebno škropljenje ličink takoj, ko se izležejo.

 

Pred vsako uporabo fitofarmacevtskega sredstva skrbno preberite priložena navodila za uporabo in upoštevajte priporočene odmerke in opozorila o varstvu čebel in voda!

Pri izkopu ranega krompirja pazite na karenco!

 

INSEKTICIDI REGISTRIRANI V KROMPIRJU ZA ZATIRANJE KOLORADSKEGA HROŠČA (Leptinotarsa decemlineata)  na dan 15.5.2018

PRIPRAVEK

AKTIVNA SNOV

ODMEREK

DELOVANJE NA

ŠT. TRETIRANJ

KARENCA

(dni)

ACTARA 25 WG

tiametoksam 25%

60 - 80 g/ha

Kolorad. hrošč

4x

14

ALVERDE

metaflumizon 24%

0,25 l/ha

Kolorad. hrošč

2x

14

BISCAYA

tiakloprid 24%

0,3 l/ha

Kolorad.hrošč, listne uši

2x

ČU

BULLDOCK EC 25

beta- ciflutrin 2,5%

0,5 l/ha

Kolorad. hrošč

2x

7

CALYPSO SC 480

tiakloprid 48%

0,1 l/ha

Kolorad. hrošč

2x

21

CORAGEN

klorantraniliprol 20%

0,06 l/ha

Koloradski hrošč

2x

14

SPARVIERO

lambda- cihalotrin 10%

0,075 l/ha

Koloradski hrošč

1x

7

MAVRIK 240 EVURE

Veljavna do 30.9.2018

tau- fluvalinat - 24%

0,2 l/ha

Koloradski hrošč

1x

14

MIDO 20 SL == NUPRID 200 SC

imidakloprid 20%

0,3 l/ha

Koloradski hrošč

1x

14

MOKSYCAN 20 SG = zaloge do 21.6.2018

MOSPILAN 20 SG == MOSPILAN SG zaloge do 1.7.2018

acetamiprid 20%

0,1 kg/ha

Koloradski hrošč

2x

14

0,2 kg/ha

Siva breskova uš 

NEEMAZAL – T/S*

azadirahtin A 1%

2,5 l/ha

Koloradski hrošč

2x

4

LASER 240 SC*

 

spinosad 24%

0,2 l/ha

Koloradski hrošč

2x

7

RAPTOL KONCENTRAT*

 

olje navadne ogrščice 82,53% + piretrin 0,459%

8 l/ha

Koloradski hrošč

2x

3

RAPTOL SPRAY*

Zaloge v uporabi do 23.1.2019

olje navadne ogrščice 0,825% + piretrin 0,018%

Že pripravljena raztopina

 

Koloradski hrošč

 

3

LASER PLUS *

Spinosad  48 %

0,04 l/ha

Koloradski hrošč

2x

14

DASKOR 440

Cipermetrin 4 %

Klorpirifos- metil 40 %

0,75 l/ha

0,625 l/ha

Koloradski hrošč

Listne uši

1x

1x

21

 


Pripravila: A. Poženel,univ.dipl.inž.agr.; Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

 Vir: Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 4.5.2018, MKGP, URSVHVVR