Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo hrušk in jablan

datum: 13.04.2018

Škrlup
Jablanov cvetožer
Hruševa in jabolčna grizlica
Hrušev ožig

Napotki za varstvo in tehnološke ukrepe pri sadnem drevju z dne 13. april 2018

 

OBVESTILO O VARSTVU HRUŠK IN JABLAN

Na izpostavljenih legah v Vipavski dolini, Goriških Brdih in Slovenski Istri zgodnje sorte hrušk že cvetijo. Večina nasadov hrušk na Primorskem pa je še v  fazi rožnatih popkov oz. balonskem stadiju (BBCH 57- 59). Nasadi jablan so povečini v fazi rožnatih popkov (BBCH 57). V večjem delu  Brkinov in Tolminske so jablane še v fazi mišjega ušesa (BBCH 54), na toplejših legah pa imajo že oblikovane listne rozete in vidne cvetne popke (BBCH 55-56).

V zadnjih treh dneh je na Primorskem obilno deževalo. Največ padavin je bilo v Posočju (100 mm), v Vipavski dolini je padlo 50 - 60 mm, najmanj padavin smo zabeležili v Brkinih (30 - 40 mm).

Zaradi nestanovitnega vremena s pogostimi padavinami obstaja velika nevarnost za okužbe s škrlupom. Ob zadnjih padavinah so bili na območju Vipavske doline in na Tolminskem izpolnjeni pogoji za okužbe s škrlupom, na objektnih stekelcih smo zabeležili močan izbruh askospor. Takoj ko padavine prenehajo je potrebno nasade jablan in hrušk  ponovno poškropiti s kontaktnimi fungicidi, oziroma kombinacijo kontaktnih in anilinopirimidinskih fungicidov.

Uporabite lahko:

JABLANE HRUŠKE Odmerek / konc.
Sredstvo  
Dithane M-45 Dithane M-45 2 kg/ha
Dithane DG Neotec Dithane DG Neoje tec 2 kg/ha
Mankoz 75 WG Mankoz 75 WG 2 kg/ha
Manfil 75 WG - 2,0 kg/ha
Manfil 80 WP - 2,0 kg/ha
Manfil plus 75 WG Manfil plus 75 WG 2,0 kg/ha
Penncozeb 75 DG - 2,5 kg/ha
Pinozeb M-45 - 2,5 kg/ha
Delan Delan 0,75 kg/ha
Delan pro Delan pro 2,5 L/ha
Merpan 80 WDG Merpan 80 WDG 1,88 kg/ha
Scab 80 WG Scab 80 WG 1,9 kg/ha
Scab 480 SC Scab 480 SC 3,13 L/ha
Orthocide 80 WG Orthocide 80 WG 2 kg/ha
Polyram DF Polyram DF 2 kg/ha
Tiram 80 WG                Tiram 80 WG                3 kg/ha
Syllit 400 SC Syllit 400 SC 1,9 L/ha
Syllit 554 SC Syllit 554 SC 1,4 L/ha
Antracol Antracol 0,2 %
Antracol WG 70 Antracol WG 70 0,2 %
Chorus 50 WG Chorus 50WG 0,45 kg/ha
Pyrus 400 SC Pyrus 400 SC 1 L/ha
Mythos Mythos 1,5 L/ha
Scala Scala 1,125 L/ha
Faban Faban 1,2 L/ha

Med cvetenjem pečkarjev proti škrlupu priporočamo uporabo pripravkov kot so: Chorus 50 WG, Mythos ali Pyros 400 SC, ki jim dodamo enega od kontaktnih fungicidov. Uporabite lahko tudi pripravek Faban, ki je kombinacija anilinopirimidinskega in kontaktnega fungicida, zato se ga uporablja samostojno. Med cvetenjem odsvetujemo uporabo kontaktnih fungicidov na osnovi aktivnih snovi kaptan in dodin.


Jablanov cvetožer

Na območju Brkinov, zlasti v nasadih v bližini gozdov, opažamo veliko populacijo jablanovega cvetožera. Priporočamo, da nasade kjer ste imeli v prejšnjih letih veliko škodo zaradi cvetožera pregledate ter ocenite velikost populacije škodljivca. Najlažje to ugotovimo z metodo stresanja vej, pri čemer 100 vej otresemo v dežnik ali lovilno ponjavo. Če skupno ulovimo več kot 20 – 30 hroščkov, lahko v nasadih pričakujemo večjo škodo.

Priporočamo, da nasade kjer je presežen prag škodljivosti čimprej poškropite z insekticidi, če tega še niste storili. V letošnjem letu je za zatiranje jablanovega cvetožera dobil izjemno dovoljenje insekticid IMIDAN 50 WG. V nasadih, kjer je presežen prag škodljivosti opravimo škropljenje z omenjenim pripravkom v odmerku 1 kg/ha. Škropljenje je potrebno opraviti najkasneje do 14 dni pred začetkom cvetenja. Za zatiranje cvetožera je registriran tudi pripravek SPADA v odmerku 2,5 kg/ha.


Sredstvi sta strupeni za čebele, zato je treba pred škropljenjem odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Upoštevati je potrebno tudi predpise s področja varstva voda.

 


Hruševa in jabolčna grizlica

Tik pred cvetenjem je čas za obešanje belih lepljivih plošč za spremljanje hruševe in jabolčne grizlice. Belo ploščo velikosti 20x30 cm obesimo čim više, na zunanji dobro vidni del krošnje. Prag škodljivosti je presežen, če se v obdobju od začetka do konca cvetenja na belo lepljivo ploščo ujame več kot 30 osic. Grizlici zatiramo po končanem cvetenju. Termine škropljenja ter dovoljena sredstva bomo objavili v naslednjih obvestilih.


Hrušev ožig

Na območju spodnje Vipavke doline, kjer so žarišča hruševega ožiga (Renče- Vogrsko) obstaja nevarnost cvetnih okužb. Priporočamo, da nasade pečkarjev preventivno poškropite z enim od registriranih pripravkov: Amilo-X (na osnovi mikroorganizmov Bacillus amyloliquefaciens. var. Plantarum);  pripravki na osnovi aluminijevega fosetila: Aliette, Aliette flash, Aliette WG ali z bakrenimi pripravki: Cuprablau Z 35 WG, Cuprablau Z 35 WP, Kocide 2000 ali Nordox 75 WG. Nevarnost za okužbe s hruševim ožigom zmanjšujemo tudi z uporabo tudi regulatorjev rasti, za ta namen sta registrirana pripravka KUDOS in REGALIS PLUS.

 

jablana C3; BBCH 54 (002).jpgjablana E2; BBCH 59 (002).jpgjablana D3; BBCH 55 (002).jpg