Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Uspešno zaključili niz delavnic Interaktivni strateški management

datum: 13.04.2018

Strateški pristop k načrtovanju na kmetijah zahteva veliko znanja z različnih področij, dobro analitično osnovo, poznavanje možnosti in primerna orodja. V torek, 10. 4. 2018 smo izvedli še zadnjo iz niza delavnic Interaktivni strateški management. 18 – urno izobraževanje smo pod vodstvom mentorjev Darje Zadnik, Maje Pižmoht in Mirana Sotlarja izvajali na treh lokacijah: v Pivki, v Idriji in v Kopru.

Strateški pristop k načrtovanju na kmetijah zahteva veliko znanja z različnih področij, dobro analitično osnovo, poznavanje možnosti in primerna orodja.

Interaktivni strateški managament – ISM je takšno orodje za pripravo dolgoročnega, strateškega načrta na kmetiji. Razvili so ga nizozemski strokovnjaki, slovenski strokovnjaki, pod vodstvom doc. dr. Marije Klopčič, pa so ga priredili slovenskim razmeram.

V torek, 10. 4. 2018 smo izvedli še zadnjo iz niza delavnic Interaktivni strateški management, kjer smo delali s tem orodjem.  18 – urno izobraževanje smo pod vodstvom mentorjev Darje Zadnik, Maje Pižmoht in Mirana Sotlarja izvajali na treh lokacijah: v Pivki, v Idriji in v Kopru.

Delavnice so potekale v treh delih:

  • Prvi dan smo udeležencem predstavili teoretično ozadje, na katerem sloni računalniško orodje za izdelavo strateškega načrta na kmetiji. Že v tem delu so bili zelo aktivni tudi udeleženci. Predstavili so sebe in svojo kmetijo, skupaj pa smo izpolnili del vprašanj v aplikaciji ISM. Dobili pa so tudi domačo nalogo. Do naslednjega srečanja so pripravili intervju s podjetnikom izven kmetijstva.
     
  • Na drugem srečanju so vsem udeležencem predstavili intervju. Skupaj smo ugotavljali, da obstajajo številne podobnosti in pravzaprav potrdili, da je današnja kmetija podjetje. V nadaljevanju smo izpolnili aplikacijo do konca, vsak udeleženec je pripravil strategijo in načrt izvedbe te strategije za svojo kmetijo. Sledil je najzanimivejši del – na podlagi odgovorov v aplikaciji in izbranih strategij, je računalnik vsakemu udeležencu za kmetijo izrisal »pajkovo mrežo«. Le-ta je pokazala, ali se tri  strategije, ki jih je udeleženec izbral za svojo kmetijo, »ujemajo« z odgovori na predhodna vprašanja o kmetiji kot podjetju, sposobnostih kmeta in vplivih okolja. Rezultati so bili zelo različni, vsekakor pa so udeležence spodbudili k razmišljanju  o dobrih in slabih straneh izbranih strategij. V Pivki se nam je v tem drugem delu pridružila doc. dr. Marija Klopčič, ki je zaslužna, da je to odlično orodje dostopno tudi v Sloveniji.
     
  • V tretjem delu delavnic pa so imeli glavno besedo udeleženci. Predstavili so svojo kmetijo, ambicije, strategije in načrte izvedbe ter seveda pajkove mreže.  Izdelali so zanimive predstavitve, ob katerih se je razvila razprava tako s strani mentorjev kot udeležencev.

Na vseh treh lokacijah smo se dogovorili, da se jeseni udeleženci srečamo na skupni delavnici in izobraževanje nadgradimo v smeri izdelave poslovnih načrtov in spremljanja gospodarjenja na kmetijah.

Udeleženci delavnic Interaktivnega strateškega managementa - ISM so z zanimanjem sledili predstavitvam posameznih kmetij..jpgPajkova mreža za izbrane strategije na kmetiji..png

1. slika: Udeleženci delavnic so z zanimanjem sledili predstavitvam posameznih kmetij.

2. slika: Izdelana »pajkova mreža« za izbrane strategije. Na kmetiji razmišljajo v pravo smer: gradijo na zaupanju strank, se povezujejo in uvajajo druge dejavnosti. Na osnovi odgovorov v aplikaciji, pa je za njihovo kmetijo pomemben vodilni proizvod. Smiselno je torej razmisliti tudi o tej strategiji.

delavnica Interaktivnega strateškega managementa - ISM