Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Zaščita žit pred pleveli

datum: 13.04.2018

V Vipavski dolini in nižinah Primorske je čas za zaščito žit proti plevelom. Ozimne pšenice so v Vipavski dolini sedaj v fazi konca razraščanja do začetka kolenčenja, ozimni ječmeni pa v fazi začetka kolenčenja. Jara žita so v fazi vznika ali razraščanja.

Pleveli so v ozimnih žitih že vzkalili. Največ škode v žitih povzročajo trajni pleveli kot so smolenec, njivski slak, osat,... Gospodarski prag škodljivosti je za smolenec 0,5 rastlin na m2, za slak pa 1 rastlina na m2.

Priporočamo, da plevele zatirate tudi, če je njihova pokrovnost večja kot 10 % in na redkih posevkih. Razvoj posevkov in plevelov bo sedaj ob toplejšem vremenu zelo hiter.

Najugodnejši čas za zatiranje plevelov v žitih je v času razraščanja, do pojava prvega kolenca, ko so pleveli še manjši, občutljivejši in jih škropivo lažje doseže.

Jarine, posebno oves, so občutljivejše na herbicide, zato je izbira in odmerjanje herbicida zelo važna.

Pri izbiri pripravkov bodite pozorni na razvojno fazo posevka (kolenca, zastavičar) in nočne temperature po škropljenju.

 

REGISTRIRANI HERBICIDI ZA UPORABO V ŽITIH 2018 – 11. 4. 2018