Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Obvestilo o varstvu čebulnic

datum: 10.04.2018

Časnova muha, porova zavrtalka

Obvestila za varstvo pri pridelavi zelenjave z dne 10. april 2018
 

Česnova muha (Suillia univittata)

Na posameznih pridelovalnih površinah se pojavlja česnova muha. Da bi preprečili škodo na pridelku priporočamo uporabo protiinsektnih prekrivk.   


Porova zavrtalka (Phytomyza gymnostoma)

Poleg česnove muhe se na posevkih čebulnic pojavlja tudi porova zavrtalka. Škodo na pridelku lahko preprečimo z uporabo protiinsektnih prekrivk.

Za zatiranje porove zavrtalke na česnu in šalotki je dovoljena uporaba sredstva Perfekthion v odmerku 0,6 l/ha (6 ml na 100 m2). Dovoljeni sta dve tretiranji v rastni dobi v časovnem intervalu od 7 do 14 dni.

 

Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!