Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Prestrukturiranje vinogradov - novi obrazci

datum: 09.04.2018

Pridelovalci, ki želijo pridobiti podporo za prestrukturiranje vinogradov, morajo vlogo na ARSKTRP oddati med 1. aprilom in 15. junijem, pred tržnim letom, v katerem se začne izvajati prestrukturiranje.

Za uveljavitev podpore za prestrukturiranje  vinogradov je potrebno oddati vlogo na novih obazcih:

Rok pošiljanja: 1.4. do 15. 6. 2018,  priporočeno.

Naslov:
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja
P. P. 189
1001 Ljubljana
pripis» prestrukturiranje vinogradov  izjava ali vloga »
 

Izjavo  pošljejo tisti, ki so lani oddali vlogo in letos sadijo. V kolikor imate dovoljenje za ponovno sajenje še veljavno, lahko sadite tudi drugo leto in pošljete izjavo v letu 2019, Agencijo pa obvestite, da boste sadili prihodnje leto.

Vlogo pošljete na podlagi dovoljenja za ponovno sajenje tisti, ki boste sadili vinograd  v prihodnjih dveh letih. Pozor - ne krčiti starega vinograda pred ogledom ARSKTRP. Pridelovalci, ki lani niste oddali vloge in letos sadite, lahko vlogo vložite samo še letos » za  nazaj », pod pogojem, če imate ustrezno dovoljenje Upravne enote in pregled vinograda, oziroma pretvorbo še starih pravic v dovoljenja.

Za dodatne informacije se lahko vedno obrnete na naše kmetijske svetovalce po izpostavah našega zavoda.