Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo hrušk in jablan

datum: 06.04.2018

Napotki za varstvo in tehnološke ukrepe pri sadnem drevju z dne 06. april 2018

Hruške in jablane:

V Vipavski dolini, Goriških Brdih in Slovenski Istri so hruške in jablane v fenofazi mišjega ušesa (BBCH 54) do stadija zelenih popkov (BBCH 56).  Na območju Brkinov in Tolminske so jablane v fenofazi brstenja (BBCH 53).

Zaradi nestanovitnega vremena s pogostimi padavinami obstaja velika nevarnost za okužbe s škrlupom. V tem obdobju je potrebno nasade redno škropiti s kontaktnimi fungicidi. Škropljenje opravimo tik pred napovedanimi padavinami. Ob zadnjih padavinah so bili na območju Vipavske doline, Goriških Brd, Krasa in Slovenske Istre izpolnjeni pogoji za okužbe s škrlupom. Priporočamo, da nasade hrušk in jablan  ponovno poškropite s kontaktnimi fungicidi.

Uporabite lahko:

JABLANE HRUŠKE Odmerek / konc.
Sredstvo  
Dithane M-45 Dithane M-45 2 kg/ha
Dithane DG Neotec Dithane DG Neotec 2 kg/ha
Mankoz 75 WG Mankoz 75 WG 2 kg/ha
Manfil 75 WG - 2,0 kg/ha
Manfil 80 WP - 2,0 kg/ha
Manfil plus 75 WG Manfil plus 75 WG 2,0 kg/ha
Penncozeb 75 DG - 2,5 kg/ha
Pinozeb M-45 - 2,5 kg/ha
Delan Delan 0,75 kg/ha
Delan pro Delan pro 2,5 L/ha
Merpan 80 WDG Merpan 80 WDG 1,88 kg/ha
Scab 80 WG Scab 80 WG 1,9 kg/ha
Scab 480 SC Scab 480 SC 3,13 L/ha
Orthocide 80 WG Orthocide 80 WG 2 kg/ha
Polyram DF Polyram DF 2 kg/ha
Tiram 80 WG                Tiram 80 WG                3 kg/ha
Syllit 400 SC Syllit 400 SC 1,9 L/ha
Syllit 554 SC Syllit 554 SC  
Antracol Antracol 0,2 %
Antracol WG 70 Antracol WG 70 0,2 %


V Brkinih in na Tolminskem, kjer jablane začenjajo brsteti, je še čas za uporabo bakrovih pripravkov, v kolikor tega še niste storili.

 

Uporabite lahko:

Sredstvo Odmerek
Badge WG 2,9 kg/ha
Biotip bakrov fungicid plus 0,75 % (fenofaza A-C); za tretiranje v fenofazi mišjega ušesa (C3)  0,5 % koncentracija
Cuprablau Z 35 WG 0,48-0,75 kg/ha
Cuprablau Z 35 WP 2,5 kg/ha
Cuprablau Z 50 WP 2 kg/ha
Cuprablau Z ultra WP 2,5 kg/ha
Kocide 2000 2 kg/ha
Nordox 75 WG 1 - 1,6 kg/ha

 

Jablanov cvetožer

Zlasti na območju  Brkinov bodite pozorni na pojav jablanovega cvetožera. Hrošček najbolj ogroža nasade jablan v bližini gozdov. Številčnost populacije škodljivca najlaže ugotovimo z metodo stresanja vej, pri čemer 100 vej otresemo v dežnik ali lovilno ponjavo. Če pri tem ulovimo več kot 20 – 30 hroščkov, lahko pričakujemo večjo škodo.

V letošnjem letu je za zatiranje jablanovega cvetožera dobil izjemno dovoljenje insekticid IMIDAN 50 WG. V nasadih, kjer je presežen prag škodljivosti opravimo škropljenje z omenjenim pripravkom v odmerku 1 kg/ha. Škropljenje je potrebno opraviti najkasneje do 14 dni pred začetkom cvetenja. Za zatiranje cvetožera je registriran tudi pripravek SPADA v odmerku 2,5 kg/ha.

Sredstvi sta strupeni za čebele, zato je treba pred tretiranjem odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Upoštevati je potrebno tudi predpise s področja varstva voda.

 

POSEBNO OBVESTILO ZA SADJARJE

 

Zatiranje ameriškega kaparja (Quadraspidiotus perniciosus)

V nasadih pečkarjev, kjer se je v preteklosti pojavljala škoda zaradi ameriškega kaparja predlagamo zatiranje omenjenega škodljivca s pripravkom Harpun. Sredstvo se uporablja v 0,0375 – 0,05 % koncentraciji pri porabi od 800 do 1000 l vode na ha. Odmerek pri posamičnem tretiranju ne sme preseči 0,5 l sredstva na ha. Tretira se v fenološki fazi pred cvetenjem jablan. Sredstvo se lahko na istem zemljišču na jablanah uporabi največ dvakrat v eni rastni dobi! Če se s sredstvom tretira jablane pred cvetenjem enkrat, je nato za zatiranje jablanovega zavijača dovoljeno samo eno tretiranje.

Sredstvo je za čebele nevarno, zato je treba pred tretiranjem odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

 


Pripravila: Mojca Rot

odzivnik 04 06 2018.doc