Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Ukrepi po pozebi - oljkarjem svetujemo

datum: 27.03.2018

Oljkarjem svetujemo, da pričnejo z rezjo. Napovedane temperature so sedaj ugodne. Prizadeta drevesa je potrebno čim prej močneje porezati. V nadaljevanju preberite kakšne so značilnosti letošnje pozebe in kako ukrepati v kolikor so drevesa poškodovana.

Značilnosti letošnje pozebe oljk

Vdor zelo hladnega zraka v zadnji dekadi februarja z najnižjimi temperaturami, ki so bile v Slovenski Istri in na Goriškem od -6 do -11 0C je prizadel nekatere oljčnike. Pod lediščem so bile temperature kar 6 dni. Večina oljčnih nasadov je ta mraz dobro prestala. Poleg temperature je pomembna odpornost sorte, podlage in vsi tehnološki ukrepi v oljčniku. 

Pozeba je bolj prizadela višje ležeče lege, ki so močneje izpostavljene vetrovom. So pa tudi izjeme, ko je škoda na južnih pobočjih in izjeme, kjer na nekaterih izpostavljenih legah ni nobenih škod. Vsega si ne znamo razlagati. Izgleda, kot da so zračni tokovi z malo bolj hladnim zrakom »zaplesali neobičajen ples«. 

Temperatura -6 0C in večinoma tudi – 8 0C večino dreves ni prizadela. Izjema so mlada drevesa in drevesa rezana pred mrazom. Od sort se je Maurino pri letošnji pozebi izkazal kot izrazito bolj občutljiva sorta. Pri prejšnjih pozebah ta občutljivost ni bila tako izrazita. Bolj občutljiv je tudi Pendolino, kar smo zaznali tudi pri letošnji pozebi.

Običajno smo ocenjevali, da je naša glavna sorta Istrska belica najbolj odporna na pozebo ali pa približno enako kot sorta Leccino. Letos je najmanj prizadeta sorta Leccino. Precej dreves Istrske belice pa je prizadetih.

Drevo sorte Maurino - prizadet je večletni les, listje je ovelo. Sredi marca je listje pričelo odpadati..jpgDesno drevo zelo prizadet Pendolino, levo drevo neprizadet Leccino.

Leva slika: Drevo sorte Maurino - prizadet je večletni les, listje je ovelo. Sredi marca je listje pričelo odpadati.
Desna sl. Desno drevo zelo prizadet Pendolino, levo drevo neprizadet Leccino.


V katerih primerih so drevesa močneje prizadeta?

  • Lani močno obložena drevesa so bila v slabši kondiciji in so močneje prizadeta.
  • Drevesa rezana  v času obiranja so tudi bolj občutljiva.
  • Bolj prizadeta so drevesa, kjer so bila premokra tla
  • Tudi podlaga vpliva na občutljivost drevesa na nizke temperature. V nasadih s cepljenimi sadikami so nekatera drevesa iste sorte poponoma neprizadeta, druga pa s poškodbami več letnega lesa.
  • Zgodnje gnojenje z dušikom in obdelava tal v januarju se letos na bolj izpostavljenih legah ni dobro obrestovalo. Prezgodaj in preveč pognojena drevesa so bolj prizadeta.

Zaradi vsega naštetega je na terenu zelo veliko različnih situacij.

pozeba enoletnih Milok 2018 - Močno popokane eno in dvo letene veje pri mladi sadiki .jpgPoškodovane debele ogrodne veje pri oljki v polni rodnosti  - pozeba 2018 Krkavče 14.3 .jpgPoškodovano deblo  - pozeba 2018 grbec Parecag 23.3.jpg

Slika levo: Močno popokane eno in dvo letene veje pri mladi sadiki.
Slika na sredini: Poškodovane debele ogrodne veje pri oljki v polni rodnosti.
Slika desno: Poškodovano deblo.


Ukrepi po pozebi

Oljkarjem svetujemo, da pričnejo z rezjo. Napovedane temperature so sedaj ugodne. Prizadeta drevesa je potrebno čim prej močneje porezati.

Zelo pomembno je, da se rezervna hrana nameni za obnovo drevesa. S hitrim ukrepanjem zagotovimo boljšo rast novih poganjkov. Manj prizadeta drevesa bodo lahko že drugo leto spet dobro rodila, bolj prizadeta pa bodo hitreje obnovila krošnjo in ponovno vstopila v rodnost.

S kasnejšo rezjo izgubimo veliko dragocenih rezervnih snovi in obnova drevesa bo slabša. Neporezana drevesa bodo hirala, naslednje leto pa bo obnova težja.


Kako obrežemo oljke?

Od stopnje prizadetosti zavisi kako režemo.

Močneje porezano manj prizadeto drevo Istrske belice, v ozadju so nepoškodovana drevesa Istrska belice.

Slika: Močneje porezano manj prizadeto drevo Istrske belice, v ozadju so nepoškodovana drevesa Istrska belice.

Malo prizadete oljke imajo že na videz drugačno listje, svetlejše in brez leska. Sredi marca je listje pričelo delno odpadati. Pri natančnem pregledu opazimo zelo drobne podolžne razpokice na enoletnem lesu. Taka drevesa režemo podobno kot običajno, le močneje, bolj razredčimo rodni les. V kolikor je bilo drevo prejšnja leta manj rezano in imamo preveč ogrodnih vej ali previsoko drevo, režemo tako, da oblikujemo kotlasto gojitveno obliko, s tremi ali  štirimi primarnimi vejami. Drevo tudi znižamo.

Močneje prizadete oljke  imajo že pri hitrem pregledu popokane veje. Ponekod samo enoleten les, ponekod pa tudi dvo in več leten les.

Na močno poškodovanih drevesih je večino listja že odpadlo ali se bo to zgodilo kmalu.  Taka drevesa so potrebna temeljite rezi. Kot smo že zgoraj opisali je sedaj priložnost, da oblikujemo drevo v kotlasto obliko s tremi ali štirimi primarnimi vejami. Ohranimo vsaj krajši del  sekundarne veje, ker prej dobimo lepo obraščenost z rodnimi vejami iz sekundarnih vej. V kolikor pa so tudi ogrodne veje močneje prizadete jih ohranimo vsaj del, da hitreje oblikujemo krošnjo.

Nekatera drevesa imajo  prizadeta tudi debla. Do sedaj smo opazili manjše razpoke, del drevesa je imel listje še vedno lepe zelene barve in predvidevamo, da je deblo še toliko vitalno, da ga ohranimo. Drevo porežemo močno in ga opazujemo. Če bodo pri osnovi debla pognali močni poganjki, v krošnji pa slabši in bolj blede barve, je smiselno obnoviti drevo iz tal. Pustimo najmočnejše poganjke (3-4 ), ostale odstranimo. Drugo leto drevo še dodatno porežemo.

Na ogrodnih primarnih vejah pustimo nekaj krajših nastavkov sekundarnih vej, iz katerih bomo hitreje obnovili rodni les Na ogrodnih primarnih vejah pustimo nekaj krajših nastavkov sekundarnih vej, iz katerih bomo hitreje obnovili rodni les

Slika levo: Močno prizadeta drevesa močno porežemo. Na ogrodnih vejah ohranimo nekaj stranskih vej, ki se bodo obrasla in senčila deblo in ogrodne veje pred sončno pripeko.
Slika desno: Na ogrodnih primarnih vejah pustimo nekaj krajših nastavkov sekundarnih vej, iz katerih bomo hitreje obnovili rodni les.

Močno prizadeto drevo porezano samo na ogrodne veje - pozeba 2018 grbec Parecag 23.3 .jpgSlika: Močno prizadeto drevo porezano samo na ogrodne veje.

 

 

 

 

Vse večje rane narejene z žago namažemo s cepilno smolo. Na mladih drevesih pa tudi vse ostale rane narejene s škarjami.

Kako ravnati, če so poškodovane mlade sadike?

Zelo prizadete mlade sadike močno porežemo. Če je kambij močno prizadet tudi v spodnjem delu debla mlade sadike, porežemo do tal ali pa nadomestimo to sadiko z novo. Glede na izkušnje pri prejšnjih pozebah je bilo pogosto bolj uspešno sadike nadomestiti. Čeprav so se prizadete mlade oljke, običajno eno leto prej posajene obnovile, pa je bila rast slaba, precej manjša od na novo posajenih.

Kdaj se bodo poškodovana drevesa obnovila?

Malo prizadeta drevesa v polni rodnosti se bodo obnovila v enem letu, močneje prizadeta pa bodo potrebovala tudi tri leta.

V kolikor bo prvo leto rast slaba, obstaja nevarnost sončnih ožigov debla in vej v  poletni vročini. V tem primeru priporočamo zaščito z delnim senčenjem. Lahko npr. odrežemo vejo lovorja in z njo ščitimo deblo.


Rez oljk po pozebi 2018.pdf
 

Pripravila: Irena Vrhovnik, univ.dipl.ing.agr.,svetovalka za oljkarstvo in sadjarstvo na Kmetijsko gozdarskem zavodu Nova Gorica