Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Obvestilo o varstvu breskev in nektarin

datum: 23.03.2018

Na izpostavljenih legah severne Primorske in Slovenske Istre so zgodnje sorte breskev in nektarin tik pred cvetenjem (fenofaza E po Baggoliniju oz. 59-60 po BBCH).

Obvestilo za varstvo pri pridelavi sadja z dne 23. marec 2018

Breskova kodravost (Taphrina deformans)

Na izpostavljenih legah severne Primorske in Slovenske Istre so zgodnje sorte breskev in nektarin tik pred cvetenjem (fenofaza E po Baggoliniju oz. 59-60 po BBCH). Nasade lahko poškropite z organskimi fungicidi, ki so registrirani za zatiranje breskove kodravosti.

Sredstva registrirana za zatiranje breskove kodravosti:

Sredstvo Odmerek ali koncentracija
Syllit 400 SC 2,25 l/ha
Syllit 544 SC 1,65 l/ha
Thiram 80 WG 0,2 % (maksimalni odmerek 3 kg/ha)

 

Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!