Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Obvestilo o varstvu vrtnin in poljščin

datum: 23.03.2018

Pojav bolezni in škodljivcev na pridelovalni površini omejimo z izvajanjem nekaterih ukrepov. Med pomembnejše spadajo:

Obvestila za varstvo pri pridelavi zelenjave/poljščin z dne 20. marec 2018

Pojav bolezni in škodljivcev na pridelovalni površini omejimo z izvajanjem nekaterih ukrepov. Med pomembnejše spadajo:

 • Kolobar (primer: vključevanje ajde ali prosa v kolobar pripomore k manjšemu pojavu strun v tleh).
 • Odstranjevanje obolelih rastlin (predstavljajo vir novih okužb).
 • Uničevanje in zaoravanje rastlinskih ostankov na pridelovalni površini.
 • Izbira ustreznega časa setve (na ta način se izognemu največji populaciji škodljivcev).
 • Uporaba zastirk za prekrivanje rastlin.
 • Uporaba brezvirusnega sadilnega materiala.
 • Setev odpornih sort/hibridov.
 • Gnojenje (pretirano gnojenje z dušičnimi gnojili lahko privede do razvoja nekaterih bolezni).

Dodatni ukrepi s katerimi lahko zmanjšamo vpliv škodljivih organizmov so:

 • biofumigacija (pri zaoravanju zmulčenih ostankov križnic kot so bela in rjava gorjušica ter oljna redkev se sproščajo hlapljive kemične snovi, ki zavirajo razvoj nekaterih talnih škodljivcev)
 • privabilni posevki (v bližino glavnega posevka posejemo ali posadimo rastline, ki privabljajo škodljivce. Na ta način zmanjšamo škodo na glavnem posevku.)
 • medsetve/medsaditve (med glavne posevke sejemo ali sadimo rastline druge vrste)