Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Kako vzorčiti tla za analizo

datum: 21.03.2018

Za izvedbo kemijske analize tal bi se praviloma morali odločiti vsakih 5 let. Najprimernejši čas za odvzem vzorcev je od spravila pridelka pa do naslednjega gnojenja. Vzorčimo s pomočjo sonde, ki si jo lahko izposodite v našem laboratoriju ali kmetijskem svetovalcu, pa tudi z ozko lopato. Vzorčenja tal ne smemo opraviti približno tri mesece od zadnjega gnojenja ali neposredno po dežju.

Za izvedbo kemijske analize tal bi se praviloma morali odločiti vsakih 5 let. Izjeme lahko predstavljajo različni načini pridelovanja in vključitev v morebitne ukrepe kmetijsko-okoljskih-podnebnih plačil (t.i. ukrep KOPOP), ki v sklopu njihovih pravil natančneje določajo čas, v katerem moramo opraviti analizo tal.


Oprema za vzorčenje

Vzorčimo s pomočjo sonde (možno si jo je sposoditi v laboratoriju ali pri kmetijskem svetovalcu) ali tudi z ozko lopato (štiharico).

Zajeta slika

Pri  vzorčenju potrebujemo tudi čisto vedro in vrečko (papirnato ali polivinilasto), v katero spravimo vzorec.


Globina vzorčenja

Je odvisna od vrste kmetijskih rastlin, ki na parceli rastejo. Na travnikih in pašnikih priporočamo vzorčenje do globine 6 cm, pri vrtninah do globine 10 cm, na njivah do globine ornice (okvirno 30 cm), v trajnih nasadih (sadovnjaki, vinogradi, oljčniki) pa odvzamemo vzorec iz globine 0 – 40 cm. Travno rušo na mestu vzorčenja odstranimo. Pomembno je, da vzorec vzamemo iz celotne priporočene globine.


Postopek vzorčenja

Pri samem vzorčenju tal moramo upoštevati homogenost parcele in enakomerno vzorčenje znotraj parcele. Ne velja namreč splošno priporočilo, kako velika mora biti parcela, s katere naj odvzamemo en vzorec tal. Glavni kriterij pri izbiri velikosti parcele je homogenost oz. izenačenost parcele glede intenzivnosti rasti, vrste kmetijskih rastlin, tipa tal, načina gnojenja v preteklosti, itd. V praksi se pogosto dogaja, da na enem delu površine rastline lepo uspevajo, na drugem pa ne. Vzrok za ta pojav gre lahko iskati tudi v tleh. V takem primeru je priporočljivo vzeti vzorec tal ločeno iz vsakega dela površine posebej.

Kakor koli pedološko neizenačene parcele torej razdelimo po značilnih talnih lastnostih, povprečen vzorec pa vzamemo iz vsakega dela posebej. Povprečni vzorec tal pripravimo z združevanjem podvzorcev, ki jih odvzamemo na več odvzemnih mestih, enakomerno razporejenih preko celega vzorčnega območja. Pri izbiri odvzemnih mest se je potrebno izogibati vhodov na parcelo, razkladalnih in nakladalnih mest mineralnih gnojil in sredstev za varstvo rastlin, raznih deponij organskih gnojil, robov zemljišč, poti in delov zemljišč, ki se pedološko, vizualno ali na kakršen koli način razlikujejo od ostalih delov površin.

Pri jemanju vzorca se po parceli premikamo v obliki črke W  in opravimo potrebno število vbodov s sondo oz. lopatko. Pri uporabi lopate napravimo jamo do globine jemanja vzorca. Jama naj ima navpično steno iz katere vzamemo od vrha do želene globine enakomerno debelo plast zemlje. 

Število odvzemnih mest mora biti cca 15 - 20 po hektarju. Podvzorce shranjujemo v čistem vedru, ki jih po končanem vzorčenju premešamo in iz teh odvzamemo povprečen vzorec tal za analizo, ki ga damo v vrečko. Za analizo zadostuje 0,30 do 0,50 kg zemlje, ostalo pa zavržemo.


Označevanje vzorcev tal

Takoj po odvzemu vzorce ustrezno označimo. Na vrečko vzorca je potrebno nalepiti etiketo (ali na nepremočljiv listek) z naslednjimi podatki: ime in priimek ter naslov lastnika parcele, oznaka parcele (št. GERK-a ali domače oz. ledinsko ime,..), označba kulture in želene analize. Tako opremljene vzorce lahko dostavite osebno v laboratorij, jih pošljete po pošti ali jih pustite na najbližji enoti kmetijske svetovalne službe in bodo oni dostavili vzorec v laboratorij.

 

Za dodatne informacije smo vam na voljo v agroživilskem laboratoriju našega zavoda:

• po telefonu:  05 3351 227 -   Anka,

                        05 3351 225 -  Mirjana

                        05 3351 224 -  Tjaša

• na e-mail:    ,