Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Navodila za uveljavljanje ukrepov kmetijske politike 2018

datum: 15.03.2018

26. februarja 2018 se je pričelo obdobje oddaje zbirnih vlog, ki bo potekalo do 6. maja 2018. Za elektronski vnos zbirne vloge ter za pripravo programov aktivnosti se je potrebno predhodno naročiti pri vašem svetovalcu na izpostavah oddelka za kmetijsko svetovanje na Kmetijsko gozdarskem zavodu Nova Gorica.

Kmetje lahko vlagate zbirne vloge za namen neposrednih plačil, ukrepa kmetijsko-okoljsko-podnebnih plačil (KOPOP), ukrepa ekološko kmetijstvo (EK), ukrepa plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD) ter dobrobit živali (DŽ).

Več o oddaji zbirne vloge, rokih za oddajo, ukrepih, označevanju vira financiranja in drugih pomembnih vsebinah lahko preberete v rubriki "Vloge in obrazci" na našem spletnem mestu.