Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Dognojevanje zimskih žit - kmetijski nasveti

datum: 14.03.2018

Priporočamo, da pred napovedanim dežjem opravite 1. dognojevanje z dušikom. Ozimna žita v tem času potrebujejo dušik za rast, razraščanje in oblikovanje zasnov klasov. Dognojevanje je posebej pomembno pri redkih posevkih, kjer je število rastlin premajhno. Slabo ali nič gnojeni posevki bodo oblikovali manjše število klasov.

Posevki ozimne pšenice, tritikale in ječmena so v Vipavski dolini in v Slovenski Istri preživeli relativno hladno zimo z veliko padavinami, ki so ponekod povzročile poplave in zastajanje vode na posevkih.

Posevki so razredčeni na delih, kjer je stala voda. Posevki, ki imajo manj kot 280 rastlin/m2, so preredki in jih je bolje podorati in posejati druge kulture. Ozimine so v  toplem januarju počasi začele z rastjo, v februarju je rast zaradi mrzlega vremena zastala. Marsikje je sedaj opaziti rumenenje ozimin, posebej ječmena, kar kaže na pomanjkanje dušika (poraba rastlin, izpiranje N), ponekod pa smo opazili tudi nekaj okužb z mrežasto pegavostjo ječmena (Pyrenophora teres).

Priporočamo, da pred napovedanim dežjem opravite 1. dognojevanje z dušikom. Zaradi velikih potreb po dušiku priporočamo uporabo nitratnih oblik dušika (npr. KAN), ki takoj po raztopitvi v tleh spodbudijo rast.

Ozimna žita v tem času potrebujejo dušik za rast, razraščanje in oblikovanje zasnov klasov. Dognojevanje je posebej pomembno pri redkih posevkih, kjer je število rastlin premajhno. Slabo ali nič gnojeni posevki bodo oblikovali manjše število klasov.

Ozimni pšenici in tritikali na srednje založenih tleh dognojimo s 60 do 70 kg čistega N/ha, ozimnemu ječmenu pa s 40 do 60 kg/ha čistega N. Za natančnejšo določitev količine N za dognojevanje se pred gnojenjem lahko opravi N-min analiza vsebnosti dušika v tleh.


Na posevkih, kjer smo jeseni opravili osnovno gnojenje z NPK gnojili, dognojujemo samo z dušikom, npr. pšenici z 200 – 250 kg/ha KAN- a.

Kjer smo jeseni pomanjkljivo  gnojili s PK gnojili, pa potrebno količino dušika dodati z enim od NPK gnojil npr. NPK 3 x 15 – 350 – 450 kg/ha ali NPK 12 : 12 : 17, 18:12:12 v količini 400 – 500 kg/ha. Če jeseni osnovnega gnojenja s fosforjem in kalijem nismo opravili je potrebno manjkajoča hranila čim prej dodati z NPK z večjo vsebnostjo P in K npr. NPK 8: 14: 24 ipd. ter dodati še manjkajoči dušik s primešanjem dušičnih gnojil.


Na njivah, kjer ste opravili analizo tal, se držite gnojenja po gnojilnem načrtu. Upoštevajte tudi uporabljena živinska gnojila. Gostejšim in bujnejšim posevkom dognojimo z nižjim odmerkom dušika. Pazljivost velja še posebej pri gostih posevkih ječmena.

Deževno vreme spodbuja vznik semenskih in rast trajnih plevelov, zato je potrebno posevke pregledovati in spremljati rast plevelov. Pri uporabi herbicidov pazite na nizke temperature.


Pripravila: Anka Poženel, univ.dipl.inž.agr.

Dognojevanje zimskih žit - Odzivnik 14.marec 2018-1.dog.ŽIT.doc