Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Zakaj je pomembna ANALIZA TAL

datum: 14.03.2018

Izkoristite še primeren čas za analizo zemlje za ugotavljanje preskrbljenosti tal s hranili kar neposredno vpliva na rodovitnost tal in kakovost pridelka. Analiza tal omogoča določitev potreb po gnojenju, ob tem pa ne bo odveč pozornost pri izbiri izvajalcev analiz.

Zakaj je pomembna analiza tal?

Tla predstavljajo prijazno okolje za človeštvo, saj prehranjujejo celotno naravo. Današnjim zahtevam ustrezno, bolj ali manj intenzivno in predvsem okolju neobremenjujoče kmetijstvo, si ne moremo predstavljati brez kemijske analize tal. Omogoča nam namreč kontrolo rodovitnosti tal.

Z njeno pomočjo lahko:

 • uvrstimo tla v različne razrede preskrbljenosti,
 • odkrijemo škodljive vplive na tla (zakisanje tal, osiromašenje tal s hranili, presežke hranil v tleh),
 • ugotovimo pridelovalno zmogljivost na novo osvojenih zemljiščih,
 • dobimo smernice in navodila za gnojenje,
 • obvarujemo se napačnih ukrepov pri gnojenju kmetijskih rastlin, da se rodovitnost tal ne poslabša, ampak izboljša.

Na osnovi podatkov analize tal stremimo h gnojenju, da dosežemo zaželen in možen nivo pridelkov ter njihovo kakovost, ob tem pa ne ogrozimo zdravja ljudi oz. živali, poleg tega pa ne obremenimo tal in okolja v škodo bodočih generacij. Upoštevati moramo osnovno pravilo, da gnojimo kar se da malo, vendar toliko, kot je neobhodno potrebno!


Komu zaupati vzorec v analizo in zakaj?

Na slovenskem trgu se pojavlja vse več laboratorijev, ki se ukvarja tudi z analiziranjem vzorcev tal in svoje storitve pogosto oglašujejo preko raznih medijev, vsekakor pa ne bo odveč pozornost pri izbiri izvajalcev analiz.

Pozanimajte se predvsem:

 • ali je na slovenskem kmetijskem področju izdelana metoda za interpretacijo rezultatov analize,
   
 • ali vam laboratorij podaja rezultat za količino rastlinam lahko dostopnih hranil, saj nam analiza celokupne količine hranil v zemlji daje malo informacij o stanju fiziološko aktivnih hranil v zemlji oz. tistih, ki so neposredno dostopne in pomembne za prehrano rastlin. Hranila so namreč v zemlji zelo različno vezana in le majhen del celotne količine hranil v zemlji je rastlinam dostopen.
   
 • ali so metode za določanje rastlinam dostopnih hranil dejansko primerne za vaš tip zemlje, in predvsem

Potrebno je namreč vedeti, da je v Sloveniji uradna oz. dogovorjena metoda:

 •  za ekstrakcijo lahko dostopnega fosforja in kalija v tleh t.i. AL-metoda,
   
 • za določanje pH oz. reakcije tal metoda po SIST ISO 10390, in sicer v suspenziji tal z raztopino kalcijevega ali kalijevega klorida. Rezultati meritev pH v različnih suspenzijah nikakor ne dajo primerljivih rezultatov, vsekakor pa ni primerljiva z navedenima meritev pH v suspenziji tal z vodo!

Za uradne in dogovorjene metode analize tal v Sloveniji obstajajo tudi metode za interpretacijo rezultatov analiz zemlje, kjer so določene mejne vrednosti posameznih hranil na različnih tipih tal in za različne kulture. Te so splošno veljavne v kmetijski stroki in na njih temeljijo tudi  smernice za strokovno utemeljeno gnojenje v Sloveniji!

V kolikor bi želeli rezultate kemijskih analiz vaše zemlje sami interpretirati in ovrednotiti na podlagi »Tabel mejnih vrednosti in gnojilnih norm«, ki so v slovenski strokovni literaturi, se morate pri izbiri laboratorija odločiti za tiste, ki izvajajo analize po uradnih metodah v Sloveniji!

Nikakor ne boste zgrešili, če se boste obrnili na enega izmed laboratorijev, ki se udeležujejo slovenskih medlaboratorijskih primerjav na področju analitike zemlje. Rezultati njihovih meritev so med seboj primerljivi in vsekakor usklajeni za interpretacijo na podlagi slovenske strokovne literature!

 

Za dodatne informacije smo vam na voljo v Agroživilskem laboratoriju našega Zavoda:

• po telefonu:  05 3351 227 -   Anka,

                        05 3351 225 -  Mirjana

                        05 3351 224 -  Tjaša

• na e-mail:    ,