Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Letos izpeljali že dve odbiri plemenskih bikov

datum: 14.03.2018

V februarju smo v našem vzrejališču izpeljali že dve odbiri mladih plemenskih bikov in sicer odbiro dveh mesnih pasem ter rjave in črnobele pasme. Komisiji za oceno in odbiro bikov sta bili s kvaliteto prikazanih bikov zadovoljni.

Prva od letošnjih odbir mladih plemenskih bikov za obe mesni pasmi je potekala 6. februarja. Komisija za oceno in odbiro bikov si je ogledala osem živali in sicer šest bikov limuzin in dva bika šarole pasme.  Po skrbnem pregledu zunanjosti živali in ob upoštevanju vseh podatkov je komisija sklenila, da so vsi biki primerni za naravni pripust. Več kot polovica jih je prejela naziv elita, kar pomeni, da so primerni tudi za reje krav dojilj z bikovskimi materami. 

Na tej odbiri so bili predstavljeni biki rojeni v začetku lanskega leta oz. ob koncu leta 2016. Za vsakega bika so bili v katalogu poleg osnovnih podatkov kot so ime, ušesna številka in datum rojstva navedeni tudi podatki o prednikih. Ob tem je katalog ponujal tudi podatke o težah na določene dneve in prirastih v določenih časovnih obdobjih. Podatke o samem direktnem testu pa so sestavljali prirast, teža in višina križa.

Kones februarja sta potekali tudi odbiri mladih bikov rjave in črnobele pasme. Skupaj je bilo predstavljenih osem bikov, od tega štirje rjavi in štirje črnobeli. Biki so bili stari med 12 in 14 meseci in so malo pred tem zaključili direktni test.

Obe pasemski komisiji za oceno in odbiro bikov sta bili s kvaliteto prikazanih bikov zadovoljni. Za osemenjevalni center Preska so bili tako odbrani en rjav in dva črnobela bika, za naravni pripust pa trije rjavi in dva črnobela. Obe pasemski komisiji sta pri ocenjevanju in razvrščanju bikov, poleg zunanjosti in reprodukcijskih sposobnosti živali, upoštevali tudi dnevne priraste v testu, vpliv bikov na stopnjo sorodstva v populaciji in ocene genetskih vrednosti prednikov. Naslednja odbira za obe pasmi bo predvidoma ob koncu aprila.