Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Poročanje o doseganju ciljev in izpolnjevanju obveznosti na posameznih ukrepih PRP za leto 2017

datum: 14.03.2018

Obveščamo vse prejemnike javnih sredstev iz Programa razvoja podeželja 2007-2013 in Programa razvoja podeželja 2014-2020, ki so dolžni Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja poslati letno poročilo o doseganju ekonomskih ciljev za leto 2017, da je rok za oddajo poročila 31. 3. 2018.

Več informacij za poročanje o doseganju ciljev in izpolnjevanju obveznosti je na voljo na spletni strani Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja http://www.arsktrp.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/6457/