Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

V Dutovljah smo organizirali predavanje za vinogradnike

datum: 07.03.2018

Predavanja za vinogradnike, ki smo ga prejšnji teden izvedli v Dutovljah na Krasu, se je udeležilo več kot 80 kraških vinogradnikov in vinarjev. Udeležencem smo predstavili novosti na področju varstva vinske trte, sajenja trt, seznanili pa smo jih tudi z vplivi podnebnih sprememb na pridelavo grozdja.

Čeprav je trta rastlina sonca, tudi nanjo še kako vplivajo podnebne spremembe v obliki ekstremnih temperatur. Lani, so temperature, v prvem tednu avgusta, dosegle tudi do 40°C, pojavljajo se dolga sušna obdobja, ki jih prekinjajo obdobja dolgotrajnih padavin. Hitri preskoki in ekstremi vremenski pojavi vsekakor ne koristijo pridelavi hrane.

Tudi pri sajenju vinske trte so postopki pridobivanja dovoljenj za sajenje  in pridobivanje  nepovratnih sredstev spremenjena glede na zadnji dve leti. Na Upravni enosti se pridobi dovoljenje za ponovno sajenje ali za zasaditev vinske trte, v kolikor se vinogradi širijo  znotraj kmetije,  Vlogo je potrebno vložiti na upravno enoto do 30. 6. Dovoljenja veljajo tri leta. 
POZOR: Letos se iztekajo dovoljenja (vloge ste dali konec leta 2015), ki ste jih pretvorili iz pravic v  dovoljenja na MKGP! 

Kaj pa pridobivanje nepovratnih sredstev? 

Za pridobitev dovoljenja za ponovno sajenje se v obdobju od 1. aprila do 15. junija na ARSKTRP vloži  »Vloga  za podporo za prestrukturiranje» za obdobje  sajenja dveh let.
Pomembno opozorilo: Ne krčite starega vinograda pred ogledom iz strani agencije do 1. 9.
Do 31. marca so možne tudi spremembe že vložene vloge. 

Po izvedbi sajenja, se v obdobju od 1. aprila do 15. junija,  pošlje na ARSKTRP »Izjavo  o uveljavljanju  podpore za prestrukturiranje », s točno površino vinograda (odbitki, če je 80 % odstopanje ali zavrnitev, če je 50 % zmanjšanje) .

POMEMBNO: Vsi, ki lani niste vložili vloge na agencijo in letos sadite (dovoljenje za sajenje imate), lahko samo še letos od 1.aprila do 15. junija vložite »Vlogo za podporo za prestrukturiranje vinogradov» za nazaj. 

Vse vloge na ARSKTRP se pošlje priporočeno. Priporočamo, da si naredite fotokopijo dokumentacije.

Za vsa zahtevna dela pri pripravi terena pa si morate pridobiti ustrezna dovoljenja. Gre namreč za zahtevno agromelioracijo (izgradnja in razgradnja teras, ureditev manjših odvodnjavanj na površini večji od 1 ha, ureditev novih poljskih poti in vnos določenih zemljin).

Predavala sta Matjaž Jančar, specialist za varstvo rastlin in Majda Brdnik, svetovalka specialistka za vinogradništvo na Kmetijsko gozdarskem zavodu Nova Gorica.