Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Subvencijska kampanja 2018

datum: 21.02.2018

26.2.2018 - pričenja se subvencijska kampanja 2018

26.2.2018 - pričenja se subvencijska kampanja 2018. Kmetje lahko vlagate zbirne vloge za namen neposrednih plačil, ukrepa kmetijsko-okoljsko-podnebnih plačil (KOPOP), ukrepa ekološko kmetijstvo (EK), ukrepa plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD) ter dobrobit živali (DŽ).

Za elektronski vnos zbirne vloge ter za pripravo programov aktivnosti se je potrebno predhodno naročiti pri vašem svetovalcu na izpostavah kmetijske svetovalne službe  na telefonski številki https://www.kmetijskizavod-ng.si/kontakti/

Pomembni roki:

26. 2. - 6. 5. 2018 - redni rok za oddajo zbirnih vlog za l. 2018 (ker je 6. maja nedelja, je zbirno vlogo brez znižanj izplačil mogoče oddati še v ponedeljek - 7. maja).

8. 5. - 31. 5. 2018 - zamudni rok za oddajo zbirnih vlog za l. 2018

Zbirno vlogo bo sicer mogoče oddati še v 25-dnevnem zamudnem roku - do 31. maja 2018, vendar se za vsak delovni dan zamude izplačila vlog in zahtevkov znižajo za 1% , oziroma 3%, če se z zbirno vlogo uveljavlja dodelitev plačilnih pravic iz nacionalne rezerve.

Opozorilo: Zadnji rok za oddajo zahtevkov za Dobrobit živali - drobnica je do 4. maja 2018. Za te zahtevke zamudnega roka ni!