Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Rok za oddajo vlog za prenos plačilnih pravic

datum: 21.02.2018

28. 2. 2018 - rok za oddajo vlog za prenos plačilnih pravic

28. 2. 2018 - rok za oddajo vlog za prenos plačilnih pravic:

Rok za oddajo vlog za prenos plačilnih pravic, za katere prevzemnik uveljavlja osnovno plačilo za tekoče leto, naj bi se prestavil iz 31. 5. na 28. 2. tekočega leta, kar je podobno kot je bilo pred letom 2015. Če boste torej kot kupec ali zakupnik plačilnih pravic le-te hoteli uveljavljati na svoji zbirni vlogi za leto 2018, boste morali dogovor o prenosu skleniti pred 28. 2. 2018, prav tako mora tudi računalniški izpis vloge za prenos plačilnih pravic, ki ga podpišeta prenosnik in prevzemnik, prispeti na Agencijo najpozneje 28. 2. 2018. Plačilne pravice prenesene po tem datumu se bodo lahko uveljavljaje šele v letu 2019.